Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Powiązania pomiędzy rozwojem zrównoważonym a dobrobytem społecznosci lokalnych miast Lublina (Polska) i Atlanty (USA)

* 1. Które z określeń oddaje najlepiej Państwa rolę w zrównoważonym społeczeństwie. Proszę zaznaczyć właściwe.
Rolnik
Działacz społeczny/Organizator lokalnej społeczności
Organizacja non-profit/Organizacja pozarządowa
Członek lokalnej społeczności
Przedstawiciel przemysłu spożywczego
Przedstawiciel gospodarki wodnej
Przedstawiciel przemysłu energetycznego
Administracja rządowa/Sektor publiczny
Sektor badawczy/Uczelnia wyższa
Lokalny przedsiębiorca
Inne (proszę opisać)
* 2. Twoim zdaniem jakie są kluczowe wyzwania dla zrównoważonego rozwoju Lublina?
* 3. W jaki sposób można rozwiązać ten problem?
* 4. Czy uważasz, że niektórzy członkowie społeczności Lublina, stoją w obliczu większych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i urbanizacją? (Czy proces zrównoważonego rozwoju oraz urbanizacja wpływają jednakowo na różne grupy społeczne w Lublinie)
Tak
Nie
* 5. Jesteśmy szczególnie zainteresowani kwestią zrównoważonego rozwoju w obszarze (na styku) woda – żywność – energia. Czy są jakieś wspólne wyzwania (problemy) dla tych różnych aspektów rozwoju zrównoważonego w Lublinie?
* 6. Które z kluczowych podmiotów (organizacje pozarządowe, grupy lokalne i inne organizacje), mogą być zainteresowane współpracą z nami w sprawach dotyczących żywności, wody i zrównoważonego rozwoju energetycznego?
* 7. Biorąc pod uwagę, że możemy otrzymać finansowanie, jakie działania byłyby wskazane w celu promocji zrównoważonego rozwoju?
8. Czy chciałbyś zwrócić naszą uwagę na inne zagadnienia?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .