Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie opinii na temat systemów zarządzania dokumentami wewnątrz firmy

* 1. Jaka jest wielkość firmy?
Firma od 251 osób
Firma od 51 do 250 osób
Firma do 50 osób
2. Co Pan/Pani robi w wolnym czasie, co czyta, co ogląda skąd czerpie informacje?
* 3. Czym się Pan/Pani zajmuje, co należy do podstawowych obowiązków?
* 4. Czy stosujecie Państwo rozwiązania informatyczne do zarządzania dokumentacją?
Tak
Nie
* 5. Czy firma korzysta z wewnętrznej platformy? Dlaczego tak/nie? Jakie są inne powody korzystania/niekorzystania?
* 6. Kto finalnie decyduje o jej wyborze?
* 7. Czy wybór rozwiązania takiej platformy jest przedmiotem konsultacji? Kto bierze w nich udział?
* 8. Jakie były/są najważniejsze powody wyboru tej, a nie innej platformy?
Pytania do osób, które korzystają z platformy wewnątrz firmy.
9. Z jakiej platformy korzysta Pana/Pani firma?
10. Skąd pomysł właśnie na tą konkretną usługę/platformę? Internet, polecenie, reklama, doświadczenie z innej firmy?
Reklama
Doświadczenie z innej firmy
Internet
Polecenie
11. Co Was przekonało do jej wyboru? Co było najważniejsze?
12. Gdzie szukano informacji na temat tej platformy, jakie media są wiarygodne w tym temacie, na czym oparli Państwo swój research?
13. Jakie są jej główne zalety?
14. Jakie są jej główne wady?
Pytania do osób, które nie korzystają z platformy wewnątrz firmy.
15. Dlaczego Pana/Pani firma nie korzysta z platformy? Jaki jest główny powód? Dlaczego jeszcze?
16. Dlaczego nie zdecydowaliście się na zakup platformy? 
17. A co musiałoby się stać, żebyście wzięli Państwo pod uwagę zakup takiej platformy? Co musiałoby się zmienić w ofercie, obsłudze, sposobach dotarcia itd.?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .