Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Wielebny księże! Jestem studentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej pracy dyplomowej badam stanowisko księży na temat transplantacji organów. Ankieta jest całkowicie anonimowa a jej wyniki posłużą mi jedynie do celów naukowych.

Ankieta o postawach księży do transplantacjii

1. Czy popiera ksiądz pobieranie i przeszczepianie narządów pochodzących od zmarłych dawców?
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie
2. Czy zgodziłby się ksiądz na pobranie swoich narządów w przypadku śmierci?
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie
3. Czy wierni pytają o stanowisko Kościoła na temat przeszczepu organów?
tak
nie
trudno powiedzieć
4. Czy transplantacja narządów jest sprzeczna z wyznawaną przez księdza religią?
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie
5. Jakie przepisy wg księdza regulują pobieranie narządów w Polsce, aby pobrać na-rządy od zmarłego dawcy?
potrzebna jest jego zgoda za życia
wystarczy brak jego sprzeciwu za życia
potrzebna jest zgoda jego rodziny
nie ma takich regulacji prawnych obowiązujących w prawie polskim
nie wiem
6. Które z poniższych stwierdzeń w księdza opinii jest właściwe w odniesieniu do stwierdzenia śmierci człowieka?
człowiek umiera, kiedy zatrzymuje się jego serce
człowiek umiera, kiedy jest stwierdzone nieodwracalnie uszkodzenie mózgu
człowiek umiera kiedy zatrzymuje się jego serce i stwierdza się nieodwracalne uszkodzenie jego mózgu
7. Czy słyszał ksiądz o?
( możliwość wielokrotnej odpowiedzi )
Encyklice Jana Pawła II „Evangelium Vitae” dotyczącej transplantacji
Oświadczeniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w sprawie transplantacji i dawstwa organów”
stanowisku Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w sprawie transplantacji narządów
nie słyszałem o żadnym z tych dokumentów/ oświadczeń
8. Czy wszystkie wyznania chrześcijańskie akceptują przeszczep organów od zmarłych dawców?

Tak ( koniec ankiety - proszę pominąć pytanie nr.9 i przejść do metryczki )
Nie ( proszę przejść do pytania nr. 9)
Nie wiem ( koniec ankiety - proszę pominąć pytanie nr.9 i przejść do metryczki )
9. Które wyznania chrześcijańskie nie akceptują przeszczepiania organów?
10. Wyznanie :
kościół katolicki (obrządek łaciński)
kościół prawosławny
kościół protestancki
inny
11. Wiek:
( proszę o wpisanie )
12. Jak długo Ksiądz jest w posłudze kapłańskiej / stanie duchownym?
mniej niż rok
więcej niż rok mniej niż 2 lata
więcej niż 2 lata mniej niż 5 lat
więcej niż 5 lat
13. W jakiej diecezji/prowincji sprawuje Ksiądz posługę kapłańską
( proszę o wpisanie nazwy diecezji/prowincji )
14. Święcenia kapłańskie / ordynacja?
tak
nie
Bóg zapłać !


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .