Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta - warsztat 28.02.2018

* 1. Czy zawartość warsztatu była zgodna z Twoimi oczekiwaniami?
012345
(0-niezgodna, 5- całkowicie zgodna)
* 2. Które z poruszanych zagadnień było dla Ciebie najciekawsze i dlaczego?
3. Zagadnienia poruszane na szkoleniu, które wykorzystasz w praktyce
* 4. Jak określiłabyś/-byś atmosferę na tym spotkaniu?
12345
0 - bardzo nieprzyjemna, 5 - bardzo przyjemna
* 5. W jakim stopniu jesteś zadowolona/-y ze sposobu prowadzenia warsztatu?
12345
0-bardzo niezadowolona/-y, 5 - bardzo zadowolona/-y
6. Inne uwagi dotyczące spotkania, którymi chciałabyś/-byś się podzielić?


* 7. Czy wzięłabyś/wziąłbyś udział w kolejnym warsztacie prowadzonym przez tego trenera?
TAK NIE
* 8. Jak ogólnie oceniasz warsztat?
12345
0 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze
9. Czy masz uwagi dotyczące organizacji warsztatu? – jeśli tak, jakie?
* 10. W jakim stopniu Twoja wiedza na temat mentoringu wzrosła dzięki warsztatowi?
012345
0 - w niewielkim stopniu, 5 - znacząco wzrosła
11. Inne uwagi dotyczące trenera, którymi chciałabyś/-byś się podzielić?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .