Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Drodzy Państwo! Jestem studentką drugiego roku studiów magisterskich kierunku Zarządzanie na Politechnice Koszalińskiej. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest uzyskanie informacji na temat oceny funkcjonowania usług publicznych w Koszalinie. Zebrane w ten sposób dane ułatwią mi sformułowanie wniosków, które zostaną uwzględnione w pracy magisterskiej. Ankieta jest anonimowa oraz skierowana zarówno do rodowitych mieszkańców Koszalina, jak i osób, które przyjechały do tego miasta na studia oraz ludzi, dla których Koszalin jest najbliższym większym miastem. Proszę o udzielenie odpowiedzi na każde zapytanie. W pytaniach, gdzie zostało pozostawione miejsce, proszę o pisemną wypowiedź. Dziękuję za pomoc.

Ocena rynku usług publicznych w Koszalinie.

1. 1. Czy jest Pani/Pan zadowolona z jakości usług świadczonych przez Urząd Miejski w Koszalinie?
Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
2. 2. Czy według Pani/Pana podejście pracowników urzędu i innych jednostek świadczących usługi publiczne jest empatyczne w stosunku do klientów?
Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
3. 3. Jak ocenia Pani/Pan opiekę społeczną w Koszalinie?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Bardzo źle
4. 4. Czy jest Pani/Pan zadowolona z funkcjonowania służby zdrowia w Koszalinie?
Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
5. 5. Jak ocenia Pani/Pan pracę służb policyjnych w Koszalinie?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Bardzo źle
6. 6. Jak postrzega Pani/Pan stan koszalińskich dróg?
Bardzo dobrze
Dobrze
Dostatecznie
Bardzo źle
7. 7. Czy uważa Pani/Pan, że Koszalin posiada właściwe połączenie komunikacyjne z największymi centrami Polski?
Tak
Raczej tak
Nie
Raczej nie
8. 8. Jakie inwestycje zrealizowane w ostatnich latach przez miasto Koszalin uważa Pani/Pan za najefektywniejsze?
Proszę wybrać maksymalnie trzy inwestycje.
Aquapark
Powstanie Domu Pomocy Społecznej
Filharmonia
Hala widowiskowo-sportowa
Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych
Obwodnica śródmiejska
Ścieżki rowerowe
Plaża Miejska w Koszalinie
9. 9. Co według Pani/Pana należałoby zmienić lub wprowadzić, aby Koszalin wyróżniał się na tle innych miast?
Proszę o pisemną wypowiedź.
10. 10. Co zrobiłaby Pani/Pan, gdyby została wybrana/ny na prezydenta Koszalina?
Proszę o pisemną wypowiedź.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .