Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wykorzystanie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przez mieszkańców Podkarpacia .

* 1. Czy często Pan/-i załatwia sprawy urzędowe?
Tak
Nie
* 2. Czy korzystał/-a Pan/-i kiedykolwiek z usług internetowych urzędów?
Tak
Nie
* 3. Jak często korzystasz Pan/-i z usług internetowej administracji publicznej?
Przynajmniej raz w miesiącu
Przynajmniej raz na dwa miesiące
Przynajmniej raz na kwartał
Przynajmniej raz na pół roku
Przynajmniej raz na rok
Nigdy
4. Jakich usług administracji publicznej poszukuje Pan/-i w Internecie?
Pytanie wielokrotnego wyboru. Maksymalnie 3 odpowiedzi.
sprawy obywatelskie (np. 500+ ,dokumenty tożsamości ,wybory )
praca i zatrudnienie (np. emerytury i renty, medycyna pracy )
przedsiębiorczość (np. zezwolenia i koncesje , rejestry przedsiębiorstw )
edukacja (np. rekrutacja na studia, awanse zawodowe, stypendia )
podatki, opłaty, cła
zdrowie (np. dokumentacja medyczna )
motoryzacja i transport (np.rejestracja pojazdu )
rolnictwo (np. klęski żywiołowe )
geodezja i kartografia (np. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków )
ochrona środowiska
kultura, sport i turystyka
dofinansowania z funduszy UE (np. kapitał ludzki, rozwój Polski Wschodniej )
* 5. Czy znany jest Panu/-i ePUAP ?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .