Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Konsumenci na rynku owoców i warzyw

Szanowni Państwo!
Jestem studentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, aktualnie piszę pracę magisterską na temat „Zachowań nabywczych Polaków na rynku owoców i warzyw" dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza dzięki, któremu będę mogła ukończyć jej pisanie. Badanie jest anonimowe, a zebrane dane służyć będą wyłącznie celom naukowym. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć zgodnie z instrukcją w poszczególnych pytaniach lub wpisać właściwą odpowiedź.
* 1. Jaki jest Pana/i stosunek wobec dokonywania zakupów?
bardzo lubię
lubię
jest mi to obojętne
nie lubię
* 2. Z kim najczęściej robi Pan/i z zakupy?
z rodziną
ze znajomymi/przyjaciółmi
z partnerem
indywidualnie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .