Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Sposób spędzania wolnego czasu przez uczniów klas 3 edukacji wczesnoszkolnej

1. Czy masz własny pokój, osobne miejsce na naukę?
tak
nie
2. Czy uczęszczasz na zajęcia pozalekcyjne?
tak
nie
3. Jeżeli na powyższe pytanie odpowiedziałeś/łaś "tak", napisz na jakie?
4. Czy pomagasz rodzicom w gospodarstwie domowym, w zakupach, w polu, w ogrodzie itp.
tak
nie
5. Jeżeli pomagasz rodzicom w pracach domowych lub innych jak często to robisz?
wybierz tylko jedna odpowiedź
codziennie
rzadko
czasami
6. Z kim najchętniej spędzasz czas wolny?
wybierz tylko jedna odpowiedź
z ojcem
z matką
z obojgiem rodziców
z kolegami
sam
7. Gdzie najczęściej spędzasz czas wolny?
wybierz jedną odpowiedź
w domu
na podwórku
w świetlicy szkolnej
różnie
8. Co najczęściej robisz w niedzielę i święta?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .