Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Motywowanie pracowników

* 1. Płeć

Kobieta
Mężczyzna
* 2. Przedział wiekowy

18 - 30
31 - 40
41 - 50
powyżej 50
* 3. Wykształcenie

Podstawowe
Zasadnicze
Średnie
Wyższe
Podyplomowe
* 4. Wielkość przedsiębiorstwa, w którym Pan/Pani pracuje

Poniżej 10 pracowników
11 - 50 pracowników
51 - 250 pracowników
Powyżej 250 pracowników
* 5. Wielkość miasta/miejscowości, w którym/której Pan/Pani pracuje

Poniżej 10 tys. mieszkańców
10 - 50 tys. mieszkańców
50 - 100 tys. mieszkańców
100 - 500 tys. mieszkańców
Powyżej 500 tys. mieszkańców
* 6. Staż w obecnym zakładzie pracy

0 - 3 lata
4 - 6 lat
7 - 10 lat
10 - 15 lat
powyżej 15 lat
7. W jakim przedziale finansowym (brutto) zawierają się Pana/Pani dochody?

do 2000 zł
2001 zł - 3000 zł
3001 zł - 4000 zł
4001 zł - 5000 zł
5001 zł - 6000 zł
6001 zł - 7000 zł
powyżej 7000 zł
* 8. Czy jest Pani/Pan zadowolony z wysokości aktualnie otrzymywanego wynagrodzenia?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
* 9. Czy uważa Pani/Pan, że aktualne wynagrodzenie jest odpowiednie do Pana/Pani stanowiska i kwalifikacji?

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Trudno powiedzieć
* 10. Jakie znaczenie motywacyjne mają dla Pana/Pani następujące elementy, które są związane z poszczególnymi obszarami?

Skala oceniania: 1- bardzo małe, 2- małe, 3- ani małe, ani duże, 4- duże, 5- bardzo duże
Możesz udzielić jednej odpowiedzi w wierszu

1- bardzo małe2- małe3- ani małe ani duże4- duże5- bardzo duże
Pewność zatrudnienia
Poczucie stabilizacji
Perspektywa podwyżki
Perspektywa poprawy warunków pracy
Możliwość awansu
Satysfakcjonująca pensja
Przyznawane nagrody
Udzielane premie
Formy uznania przełożonego (np. pochwała)
Atmosfera pracy
Dobre relacje w zespole
Prestiżowe stanowisko/ pozycja w firmie
Jasny system doboru i oceny pracowników
System awansowania np. ścieżka kariery
Program szkoleń, doskonalenia zawodowego i rozwoju
Sprawiedliwe traktowanie pracowników  
Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.
Bezpieczeństwo stanowiska pracy, niskie ryzyko wypadku
Jasno sprecyzowany zakres obowiązków
1- bardzo małe2- małe3- ani małe ani duże4- duże5- bardzo duże
Możliwość samodzielnego organizowania sobie czasu pracy (dnia, tygodnia itp.)
Możliwość samodzielnego decydowania o terminach urlopów
Możliwość wyrażania swojej opinii dot. ważnych decyzji czy planów (np. na zebraniach, w rozmowie z przełożonym)
Samodzielne wyznaczanie sobie celów i zadań
Elastyczny czas pracy
Wsparcie rozwojowe ze strony szefa (coaching, delegowanie ciekawych, innowacyjnych zadań)
Wysoki standard miejsca pracy (np. pomieszczeń, stanowiska pracy itp.)
Pakiet świadczeń socjalnych
Uznana marka i renoma firmy
Bonusy materialne, np. karnet na fitness, opieka medyczna itp.
Nieformalna relacja z szefem
* 11. Które z poniższych elementów motywacyjnych stosowane są w Pana/Pani przedsiębiorstwie?

Pewność zatrudnienia
Poczucie stabilizacji
Perspektywa podwyżki
Perspektywa poprawy warunków pracy
Możliwość awansu
Satysfakcjonująca pensja
Przyznawane nagrody
Udzielane premie
Formy uznania przełożonego (np. pochwała)
Atmosfera pracy
Dobre relacje w zespole
Prestiżowe stanowisko/ pozycja w firmie
Jasny system doboru i oceny pracowników
System awansowania, (np. ścieżka kariery)
Program szkoleń i rozwoju
Jednakowe traktowanie wszystkich pracowników
Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.
Jasno sprecyzowany zakres obowiązków
Duża samodzielność działania
Elastyczny czas pracy
Wsparcie rozwojowe ze strony przełożonego (coaching, mentoring, delegowanie rozwojowych zadań)
Nieformalna relacja z przełożonym
Wysoki standard miejsca pracy
Pakiet świadczeń socjalnych
Rozpoznawalna marka i renoma firmy
Żadne z powyższych
* 12. Co Pana/Panią najbardziej demotywuje w pracy?

Monotonia
Brak zainteresowania przełożonych
Niezorganizowanie
Wysokość wynagrodzenia
Zła atmosfera
Kary za brak realizacji celów
Brak podwyżki
Brak możliwości awansu i rozwoju
Szeroka gama szkoleń i możliwości rozwoju
Miejsce pracy
Nie ma takiej rzeczy
* 13. Czy w Pana/Pani mniemaniu jest Pan/Pani osobą zmotywowaną?

Tak
Nie
Trudno powiedzieć
* 14. Czy jest Pan/Pani zadowolony ze swojej pracy?

Tak
Nie
Trudno powiedzieć
* 15. Czy rozważał lub rozważa Pan/Pani możliwość odejścia z firmy?

Nie rozważałem/łam i nie rozważam odejścia z firmy
Kiedyś rozważałem/łam odejście z firmy, teraz już nie
Rozważam, ale nie podjąłem/podjęłam jeszcze żadnych działań w tym kierunku
Podejmuję pewne działania w kierunku odejścia, ale nie jestem jeszcze zdecydowany/a
Podejmuję pewne działania i jestem zdecydowany/a odejść
* 16. Czy w Pana/Pani firmie jest sprawdzany poziom motywacji, zadowolenia pracowników i skuteczności stosowanych programów motywacyjnych, np.: poprzez ankiety?

Tak
Nie
* 17. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność systemu motywacyjnego w Pana/Pani firmie?

Słaba
Średnia
Odpowiednia
Wysoka
Bardzo wysoka


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance