Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta dotycząca kluczy hotelowych

Ankieta jest częścią analizy marketingowej powstającej marki i jest skierowana do osób przynajmniej raz do roku korzystających z usług hoteli. Ankieta jest w pełni anonimowa. Dziękuję za udział w badaniu.
1. Jak często bywa Pan/Pani w hotelach?
Raz na rok
2-5 razy w roku
Mniej więcej raz na dwa miesiące
Częściej niż raz na miesiąc
2. Jaki typ klucza hotelowego uważa Pan/Pani za najwygodniejszy?
Metalowy klucz
Klucz-karta z czipem
Klucz-karta zbliżeniowy
3. Czy chętnie korzyst(a)łaby Pan/Pani ze zbliżeniowego klucza-karty z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym?
Tak
Nie
Nie mam zdania
4. Jaka zawartość wyświetlana na takiej karcie byłaby dla Pana/Pani interesująca?
Informacje o atrakcjach turystycznych miasta
Informacje o obecnych/nadchodzących wydarzeniach w mieście
Ciekawostki historyczne dotyczące miasta
Informacje o stanie rachunku w hotelu
Informacje o okolicznych restauracjach, pubach
Informacje o usługach/promocjach dostępnych w hotelu
5. Czy kiedykolwiek odwiedził(a) Pan/Pani miejsca lub skorzystał(a) z usług reklamowanych w hotelu? Jeśli tak to jakie?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .