Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

kwestionariusz ankiety dla rodziców

1. 1. Czym dla Pani/Pana jest czas wolny?
a) To czas na odpoczynek i relaks
b) To czas dla rodziny
c) Pozwala na wykonanie obowiązków i dodatkowych zajęć
d) Pozwala na samodoskonalenie (sport, nauka, hobby)
2. 2. Czy uważa Pani/ Pan, że czas wolny jest dziecku potrzebny w dobowym cyklu życia?
a) Tak, to ważne
b) Nie, zajęcia dziecka nie są tak męczące
3. 3. Czy państwa zdaniem istnieje potrzeba kształtowania/ edukacji czasu wolnego?
a) Tak
b) Nie
4. 4. Czy w organizacji czasu wolnego dziecka korzystacie Państwo z następujących instytucji?
a) Dom kultury
b) Biblioteka
c) Świetlica
d) Szkoła
e) Wszystkie z wymienionych
f) Żadne z powyższych, organizujemy dziecku czas wolny w domu
g) Inne
5. 5. Czy szkoła organizuje rożnego rodzaju wjazdy (wycieczki szkolne i inne) w czasie wolnym od zajęć?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
6. 6. Czy w czasie ferii zimowych lub wakacji szkoła organizuje rożne formy wypoczynku?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
7. 7. Ile czasu wolnego ma dziecko po powrocie do domu ze szkoły?
a) 1 h
b) 1 – 2h
c) 2 – 4h
d) Więcej niż 4h
8. 8. Ile czasu tygodniowo poświęcacie Państwo na wspólną rekreację?
a) 15 h
b) 5 h
c) 2 h
d) Tylko weekendy
9. 9. Ile czasu dziecka przeznaczono na odrabianie zadań domowych i naukę?
a) 30 minut
b) 1-2 h
c) 1-4 h
d) Więcej
10. 10. Ile czasu wolnego dziecka przeznaczono na zajęcia obowiązkowe?
a) 30 minut
b) 1-2 h
c) 2-4 h
d) Do czasu wykonania zadania
e) Nie ma obowiązków
11. 11. Jakie obowiązki pozaszkolne dziecko wykonuje po powrocie do domu?
a) Sprzątanie pokoju
b) Pomoc w codziennych czynnościach
c) Utrzymanie porządku po zabawie
d) Wszystkie z wymienionych
e) Nie ma żadnych obowiązków
12. 12. Kto najczęściej organizuje czas wolny dziecka?
a) Rodzice
b) Szkoła
c) Dziecko samo organizuje sobie czas wolny
d) Inne
13. 13. Kto jest najczęściej obecny w realizacji czasu wolnego dziecka?
a) Mama
b) Tata
c) Babcia
d) Dziadek
e) Rodzeństwo
f) Opiekunka
g) Inne
14. 14. Jakie są najczęstsze formy spędzania czasu wolnego przez dziecko?
a) Spędzanie czasu z rodziną
b) Zabawa z kolegami
c) Uprawianie sportu
d) Oglądanie telewizji
e) Korzystanie z komputera
f) Malowanie, rysowanie
g) Czytanie książek
h) Inne
15. 15. Jakie formy spędzania czasu wolnego są najrzadziej preferowane przez dziecko?
a) Kolekcjonerstwo
b) Czytanie
c) Kino, muzeum, teatr
d) Malowanie, rysowanie
e) Wycieczki
f) Inne
16. 16. W jaki najczęściej sposób dziecko spędza czas wolny z rodziną?
a) Wspólna zabawa
b) Wyjazdy
c) Sport
d) Odrabianie lekcji
e) Spacery
f) Porządki
g) Oglądanie telewizji
h) Gry planszowe
i) Czytanie książek
j) Inne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .