Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Ankieta adresowana jest do absolwentów Wydziału TiR AWF Poznań. Dotyczy efektywności Państwa studiów i ich wpływu na karierę zawodową. Ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana jedynie w pracy badawczej pracowników Wydziału.

40-lat kształcenia kadr dla turystyki i rekreacji na poznańskiej AWF

Pan(i) ścieżka zawodowa
* 1. Czy po ukończeniu studiów podjął/a Pan(i) pracę zgodną z profilem studiów:
tak nie
2. Jeśli tak, to gdzie lub w jakim charakterze:
biurze podróży hotelu lub w in. obiektach noclegowych
ośrodkach rekreacji jednostkach administracji samorządowej
instytucjach lub organizacjach turystycznych pilota wycieczek
przewodnika turystycznego animatora czasu wolnego, instruktora
* 3. Które z wykładanych przedmiotów okazały się najbardziej przydatne w Pana(i) pracy zawodowej (podaj max trzy):
1.
2.
3.
* 4. Czy zakres wykładanych przedmiotów był wg Pana(i) wystarczający:
tak nie
5. Jeśli nie, to w których przedmiotach należałoby rozszerzyć ten zakres:
* 6. Proszę podać zagadnienia, które powinny zdaniem Pan(i) znaleźć się w programie studiów:
Absolwent wydziału TiR pilotem wycieczek lub przewodnikiem turystycznym
* 7. Czy w czasie studiów został Pan(i) przygotowany(a) do pełnienia funkcji pilota wycieczek:
tak nie
8. Jeśli nie, to jakiej wiedzy zabrakło w tematyce studiów (proszę wpisać proponowane zagadnienia):
* 9. Jak ocenia Pan(i) przydatność w pracy pilota, wiedzy zdobytej w czasie studiów z następujących przedmiotów (w skali od 1-5):
1-nieprzydatna2-mało przydatna3-dostateczna4-przydatna5-bardzo przydatna
podstawy turystyki
historia kultury i sztuki
geografia turystyczna
organizacja i zarządzanie
prawo w turystyce
ekologia człowieka
krajoznawstwo
ekonomika turystyki i rekreacji
metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
transport w turystyce
pilotaż i przewodnictwo
pedagogika czasu wolnego
wycieczkowanie i obozownictwo (obóz w Chycinie)
turystyka osób niepełnosprawnych
ćwiczenia terenowe
* 10. Czy Pana(i) zdaniem wykonywanie pracy pilota wycieczek przynosi satysfakcję:
tak nie
* 11. Czy w czasie studiów został Pan(i) przygotowany(a) do pełnienia zawodu przewodnika turystycznego:
tak nie
12. Jeśli nie, to jakiej wiedzy zabrakło w tematyce studiów (proszę wpisać proponowane zagadnienia):
* 13. Jak ocenia Pan(i) przydatność w pracy przewodnika, wiedzy zdobytej w czasie studiów z następujących przedmiotów (w skali od 1-5):
1-nieprzydatna2-mało przydatna3-dostateczna4-przydatna5-bardzo przydatna
podstawy turystyki
historia kultury i sztuki
geografia turystyczna
organizacja i zarządzanie
prawo w turystyce
ekologia człowieka
krajoznawstwo
ekonomika turystyki i rekreacji
metody i techniki obsługi ruchu turystycznego
marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
transport w turystyce
pilotaż i przewodnictwo
pedagogika czasu wolnego
wycieczkowanie i obozownictwo (obóz w Chycinie)
turystyka osób niepełnosprawnych
ćwiczenia terenowe
* 14. Czy Pana(i) zdaniem wykonywanie pracy przewodnika turystycznego przynosi satysfakcję:
tak nie
* 15. Czy deregulacja zawodu pilota i przewodnika skłania Pana(ią) do podjęcia prac w tych zawodach:
tak nie
16. Jeśli nie, to dlaczego:
A teraz kilka słów o sobie.
* 17. Płeć:
kobieta mężczyzna
* 18. Wiek w latach:
* 19. Zawód wykonywany:
* 20. Miejsce zamieszkania:
wieś miasto do 10 tys.
10-50 tys. 50-100 tys.
100-500 tys. powyżej 500 tys.
* 21. Rok ukończenia studiów:
* 22. Specjalność:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .