Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wizerunek kobiet w reklamach telewizyjnych a wizerunek kobiet rzeczywistych

* 1. Płeć:
a) kobieta b) mężczyzna
* 2. Czy ogląda Pani/Pan reklamy telewizyjne?
a) tak b) nie
* 3. Jak często ogląda Pani/Pan reklamy telewizyjne?
a) codziennie b) 2-3 razy w tygodniu c) 3-4 razy w miesiącu
* 4. Czy widziała Pani/Pan reklamy telewizyjne w których występują kobiety?
a) tak b) nie
* 5. Jaką rolę najczęściej odgrywa kobieta w reklamach telewizyjnych według Pani/Pana?
(wybierz pierwsze trzy najważniejsze dla Ciebie)
a) kobieta matka b) kobieta bizneswoman c) kobieta żona d) kobieta aktywna sportowo e) kobieta idealna f) kobieta jako obiekt pożądania g) kobieta naturalna
* 6. Jakie cechy najlepiej określają kobiety w reklamie telewizyjnej według Pani/Pana?
(wybierz pierwsze trzy najważniejsze dla Ciebie)
a) młoda b) stara c) seksowna d) opiekuńcza e) głupia f) naturalna g) inteligentna h) zaradna i) zapracowana j) idealna fizycznie k) sztuczna l) rodzinna
* 7. Jakie produkty według Pani/Pana najczęściej reklamują kobiety?
(wybierz pierwsze trzy najważniejsze dla Ciebie)
a) kosmetyki b) ubrania c) samochody d) artykuły spożywcze e) AGD/RTV f) środki czystości g) alkohol/papierosy
* 8. Jakie części ciała są według Pani/Pana najczęściej eksponowane w reklamach telewizyjnych z udziałem kobiet?
(wybierz pierwsze trzy najważniejsze dla Ciebie)
a) twarz b) biust c) włosy d) nogi e) usta f) szyja g) brzuch h) ręce i) oczy j) stopy
* 9. Czego według Pani/Pana w reklamach telewizyjnych jest za dużo?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) erotyki b) seksualność c) rodzinności d) opiekuńczości e) spełnienia zawodowego
* 10. Czy wizerunek kobiety w reklamach telewizyjnych ma wpływ na Pani/Pana życie?
a) tak b) nie
11. Jeśli "tak" to czego on dotyczy?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) życia rodzinnego b) życia osobistego c) życia społecznego d) życia zawodowego
* 12. Czy wizerunek kobiet w reklamach telewizyjnych ułatwia czy utrudnia Pani/Panu życie?
a) ułatwia b) utrudnia
13. Jeśli ułatwia to w czym?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) życiu osobistym b) życiu rodzinnym c) życiu zawodowym d) życiu społecznym
14. Jeśli utrudnia to w czym?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) życiu osobistym b) życiu rodzinnym c) życiu zawodowym d) życiu społecznym
* 15. Co się zmieniło w Pani/Panu pod wpływem wizerunku kobiet w reklamach telewizyjnych w stosunku do samego siebie?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) jestem bardziej zadowolony z siebie b) jestem mniej zadowolony z siebie c) widzę w sobie więcej zalet d) widzę w sobie mniej zalet
* 16. Co się zmieniło w Pani/Panu pod wpływem wizerunku kobiet w reklamach telewizyjnych w stosunku do innych?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) jestem bardziej życzliwy b) jestem bardziej obojętny c) zwracam większą uwagę na wygląd innych d) zwracam większą uwagę na cechy charakteru innych
* 17. Co się zmieniło w Pani/Panu pod wpływem wizerunku kobiet w reklamach telewizyjnych w stosunku do pracy?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) wykonuje ją lepiej b) wykonuje ją gorzej c) bardziej się przykładam d) mniej się przykładam
* 18. Jakie najbardziej widoczne cechy według Pani/Pana towarzyszą współczesnej kobiecie?
(wybierz trzy najważniejsze dla Ciebie)
a) naturalna b) wymalowana <makijaż> c) zmęczona d) ciągle uśmiechnięta e) zapracowana f) opiekuńcza g) erotyczna h) uwodzicielska
* 19. Jakie części ciała według Pani/Pana są najbardziej eksponowane przez współczesne kobiety?
(wybierz pierwsze trzy najważniejsze dla Ciebie)
a) twarz b) biust c) włosy d) nogi e) usta f) szyja g) brzuch h) ręce i) oczy j) stopy
* 20. Jakie cechy według Pani/Pana są najbardziej eksponowane przez kobiety w pracy?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) ambicja b) pracowitość c) wygląd d) uwodzicielstwo e) erotyka
* 21. Jakie cechy według Pani/Pana są najbardziej eksponowane przez kobiety w domu?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) ambicja b) opiekuńczość c) wygląd d) uwodzicielstwo e) rodzinność
* 22. Jakie cechy według Pani/Pana są najbardziej eksponowane przez kobiety na ulicy?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) ambicja b) erotyka c) wygląd d) uwodzicielstwo
* 23. Jakie cechy według Pani/Pana powinny być najbardziej widoczne w pracy?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) ambicja b) pracowitość c) wygląd d) uwodzicielstwo e) erotyka
* 24. Jakie cechy według Pani/Pana powinny być najbardziej widoczne w domu?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) ambicja b) opiekuńczość c) wygląd d) uwodzicielstwo e) rodzinność
* 25. Jakie cechy według Pani/Pana powinny być najbardziej widoczne na ulicy?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) ambicja b) erotyka c) wygląd d) uwodzicielstwo
* 26. Czy mają one wpływ na Pani/Pana życie?
a) tak b) nie
27. Jeśli tak, to co się zmieniło w Pani/Panu pod ich wpływem w stosunku do samego siebie?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) jestem bardziej zadowolony z siebie b) jestem mniej zadowolony z siebie c) widzę w sobie więcej zalet d) widzę w sobie mniej zalet
28. Jeśli tak, to co się zmieniło w Pani/Panu pod ich wpływem w stosunku do innych?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) jestem bardziej życzliwy b) jestem bardziej obojętny c) zwracam większą uwagę na wygląd innych d) zwracam większą uwagę na cechy charakteru innych
29. Jeśli tak, to co się zmieniło w Pani/Panu pod ich wpływem w stosunku do pracy?
(dwie najważniejsze odpowiedzi)
a) wykonuję ją lepiej b) wykonuje ją gorzej c) bardziej się przykładam d) mniej się przykładam


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .