Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta na temat zjawiska przemocy domowej - 2017

.
1. Czy zna Pan/i przypadki występowania przemocy w rodzinie, lub słyszał/a Pan/i o nich?
Znam takie przypadki
Nie znam takich przypadków
Słyszałem/am o nich
2. Czy kiedykolwiek był/a Pan/i świadkiem przemocy w rodzinie?
tak nie
3. Czy wg Pana/i przemoc w rodzinach jest zjawiskiem częstym?
tak nie nie wiem
4. Co według Pana/i jest najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie?
Używki np. alkohol, narkotyki itp.
Choroba psychiczna
Problemy finansowe
Zazdrość
Stres
Inne (jakie)
5. Kto według Pana/i najczęściej pada ofiarą przemocy w rodzinie?
Kobiety
Mężczyźni
Dzieci
Osoby starsze
Osoby niepełnosprawne
6. Skąd według Pana/i bierze się agresja w stosunku do członków rodziny? (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)
Słaba sytuacja materialna
Brak pracy rodziców
Odmienne zdanie członków rodziny
Brak posłuszeństwa dzieci
Alkoholizm członków rodziny
Chęć odreagowania
Nieumiejętność radzenia sobie z trudnościami życiowymi
Choroba psychiczna
Inne...
7. Kto według Pana/i najczęściej jest sprawcą przemocy w rodzinie?
Dorośli mężczyźni
Dorosłe kobiety
Dzieci
Nie wiem
8. Z jakimi typami przemocy spotkał/a się Pan/i do tej pory? (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)
Przemoc fizyczna, np.: bicie ręką, kopanie, popychanie, rzucanie przedmiotami, duszenie, wykręcanie rąk
Przemoc psychiczna, np.: wyzwiska, poniżanie, ośmieszanie, izolację, ciągłe niepokojenie, demoralizację, groźby
Przemoc seksualna, tj. zmuszanie do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych
Inny rodzaj przemocy, np.: zmuszanie do picia alkoholu lub odurzania się, przywłaszczanie mienia, niszczenie mienia
Nie spotkałem się
Przemoc występuje w mojej rodzinie
9. Od kogo najczęściej uzyskuje Pan/i informacje na temat przemocy w rodzinie?
z własnych obserwacji od znajomych
z Internetu z telewizji
z radia z prasy
Inne... (jakie)
10. Pana/i zdaniem na pomoc, jakich instytucji może liczyć ofiara przemocy? (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)
Kościół Ośrodek Pomocy Społecznej
Sąd Policja
Szkoła Ośrodek Zdrowia
11. W jaki sposób zareagowałby/aby Pan/i na przejaw przemocy w rodzinie ?
Nie reaguję, czuję się bezradny/a Nie reaguję, to nic poważnego
Pozostawiam sprawę do rozwiązania rodzinie, nie mieszam się Staję w obronie ofiary
Informuję Policję Planuję zemstę na agresorze
12. Czy słyszał/a Pan/i o Zespole Interdyscyplinarnym Gminy Dolice?
tak
nie
13. W jakich rodzinach najczęściej występuje przemoc? (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)
Pełnych
Niepełnych
Nadużywających alkoholu
Patologicznych
Normalnych
Biednych
Bogatych
To bez znaczenia
14. Na jaką pomoc mogą liczyć z Pana/i strony ofiary przemocy w rodzinie ?
Rzeczową
Finansową
Słowną
Nie mogą liczyć na moją pomoc
Inną (jaką)
15. Czy w Gminie Dolice istnieje telefon zaufania?
Nie
Nie wiem
Tak,
16. Pani/a płeć:
Kobieta
Mężczyzna
17. Pani/a wiek:
poniżej 30 lat
31-49 lat
50 lat i
18. Ilość osób w Pani/a rodzinie:
od 1 do 3
od 4 do 6
7 i więcej
19. W jakiej miejscowości Pan/i mieszka ?
Dolice Moskorzyn Żalęcino
Szemielino Kolin Morzyca
Strzebielewo Przewłoki Krępcewo
Rzeplino Bralęcin Lipka
Mogilica Ziemomyśl A Ziemomyśl B
Sądów Sądówko Płoszkowo
Brzezina Warszyn Komorowo
Trzebień Dobropole Pyrzyckie Skrzany
Boguszyce Pomietów
.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .