Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

EFEKTYWNOŚĆ SUROWCOWA GMIN

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat efektywności surowcowej gmin. Ankieta składa się z 11 pytań. Jej wypełnienie zajmie około 10-15 minut.

Na podstawie ankiety zostaną wyłonione najbardziej efektywne surowcowo polskie gminy, które wyróżnimy warsztatami ekologicznymi prowadzonymi przez specjalistów z firmy M&M Consulting.

Z góry dziękuję za poświęcony czas.
1. Informacje ogólne
Województwo
Powiat
Gmina
Rodzaj gminy
Liczba mieszkańców
Ilość gospodarstw
EFEKTYWNOŚĆ SUROWCOWA GMINY
2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych przez gminę (na miesiąc):
odpadów komunalnych zmieszanych:
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie:
3. W roku 2012 odebrano następujące ilości odpadów komunalnych (w Mg):
odpady komunalne zmieszane:
odpady komunalne zbierane selektywnie:
4. W roku 2013 odebrano następujące ilości odpadów komunalnych (w Mg):
odpady komunalne zmieszane:
odpady komunalne zbierane selektywnie:
5. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości w 2012 roku (w Mg):
6. Ilość odebranych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości w 2012 roku (w Mg):
suche
mokre
makulatura
tworzywa sztuczne
szkło
bioodpady, odpady zielone
7. Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości w 2013 roku (w Mg):
8. Ilość odebranych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości w 2013 roku (w Mg):
suche
mokre
makulatura
tworzywa sztuczne
szkło
bioodpady, odpady zielone
9. W jaki sposób zagospodarowuje się odpady odebrane w 2012 roku z nieruchomości? (wpisz ilość w Mg)
Termiczne przetwarzanie
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie
Składowanie
Recykling
Inne
10. W jaki sposób zagospodarowuje się odpady odebrane w 2013 roku z nieruchomości? (wpisz ilość w Mg)
Termiczne przetwarzanie
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie
Składowanie
Recykling
Inne
EDUKACJA EKOLOGICZNA
11. W jakiej formie gmina realizuje edukację ekologiczną mieszkańców? Proszę zaznaczyć najbardziej popularne formy, gdzie 5 oznacza formę najczęściej wybieraną, a 1- najrzadziej.
12345
ulotki, plakaty
festyny, imprezy plenerowe
spotkania informacyjne z mieszkańcami
akcje ekologiczne
broszury i czasopisma
spoty radiowe/ telewizyjne
warsztaty
konkursy dla mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance