Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie: Stan obecny i perspektywy rozwoju transportu trolejbusowego w miastach kopia

* 1. Nazwa przedsiębiorstwa
* 2. Proszę podać liczbę pracowników
Ogółem zatrudnionych w przedsiębiorstwie
Technicznych, zatrudnionych w celu obsługi sieci trakcyjnej
* 3. Kto jest właścicielem sieci trakcyjnej na której eksploatowane są Państwa trolejbusy
Operator
Inne przedsiębiorstwo
Jednostka administracji publicznej
* 4. Proszę podać liczbę pojazdów transportu miejskiego w Państwa przedsiębiorstwie
Liczba pojazdów
Trolejbusy ogółem
w tym z napędem pomocniczym
Autobusy ogółem
w tym hybrydowe
elektryczne
Tramwaje
Metro
* 5. Proszę podać liczbę trolejbusów w Państwa przedsiębiorstwie według kryterium zastosowanego napędu pomocniczego
Z napędem pomocniczym o zasięgu do 1kmZ napędem pomocniczym o zasięgu powyżej 1km do 5kmZ napędem pomocniczym o zasięgu powyżej 5km do 15kmZ napędem pomocniczym o zasięgu powyżej 15km do 35kmZ napędem pomocniczym o zasięgu powyżej 35km
Trolejbusy z bateryjnym napędem pomocniczym
Trolejbusy ze spalinowym zasilaniem pomocniczym
* 6. Proszę podać liczbę trolejbusów w Państwa przedsiębiorstwie według kryterium długości
<12m12m15m18m>18m
Trolejbusy