Exit
Contact
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Completed 0%

Erasmus and European Civil Society

1. When was your Erasmus exchange?
2013/ 2014 or 2012/2013
2011/2012 or earlier
2. How long did it last?
1 semester
2 semesters
3. BEFORE Erasmus how would you rate your knowlegde of the fallowing:
12345678910
English language
Mother tongue of destination country
Culture of the destination country
History of the destination country
Politics of the destination country
European Union (history, politics, economy)
Civil society (the general idea)
Civil society (if/ how is it shaped in the destination country)
4. AFTER Erasmus how would you rate it?
12345678910
English language
Mother tongue of destination country
Culture of the destination country
History of the destination country
Politics of the destination country
European Union (history, politics, economy)
Civil society (the general idea)
Civil society (if/ how is it shaped in the destination country)
5. Czy, ogólnie ujmując, masz odczycie, że wyjazd był dla Ciebie WAŻNYM doświadczeniem?
Tak, zdecydownie
Tak
Nie wiem
Nie
6. Jak bardzo zgodził byś z poniższymi zdaniami:
Nie zgadzam sięCzęściwo zgodne, częściowo niezgodneW większości zgodneZgadzam sięCałkowicie zgodne
"Erasmus zmienił moje życie"
"Erasmus poszerzył moje horyzonty"
"Dzięki Erasmsowi (lepiej) zrozumiałem, że jestem częścią europejskiej wspólnoty"
"Erasmus dodał mi wiary w siebie"
"Dzięki Erasmusowi bardziej zaangażowłem się w działania społeczne"
"Dzięki wyjazdowi stałem się lepszym obywatelem kraju ojczystego"
"Dzięki wyjazdowi stałem się lepszym obywatelem Europy"
7. Czy miejsce wyjazdu określiłbyś jako ważne dla Ciebie?
Tak
Nie
8. Czy od czasu wyjazdu wróciłeś do miejsca pobytu: do kraju i/lub miasta?
Tak, byłam w mieście gdzie spędziłam Erasmusa
Tak, ale do kraju, nie do miasta
Nie
9. Czy planujesz powrót?
Tak, bardzo chce, zaplanowałem/ am przyjazd
Tak, ale jest to odległy, nie precyzyjny plan
Nie, nie czuję się związany/na z tym miejscem
Nie, zdecydowanie nie chcę
10. Czy ogólnie rzecz ujmując masz osobiste przekonanie, że w trakcie wyjazdu wydażyło się coś ISTOTNEGO?
Odpowiedz według własnego, subiektywnego odczucia.
11. Czy w trakcie wymiany zainteresowałeś sie czymś NOWYM?
(poza dotychczasową ścieżką rozwoju akademickiego/ zawodowego)
Opisz proszę co to było.
12. Czy uważasz, że pobyt na Erasmusie zmienił Twoje POGLĄDY polityczne/ społeczne?
Tak
Nie
13. Opisz proszę co uległo zmianie.
14. Czy ta zmiana jest trwała i jest kontynuowana w kraju zamieszkania?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
15. Czy w trakcie wyjazdu lub w jego następstwie nastąpiła NIWELACJA STEREOTYPÓW?
Tak
Nie
16. Opisz proszę przykład (y) stereotypu, który uległy niwelacji i jaką za przyczyna czego tak się stało?
17. Czy ta zmiana jest trwała, po powrocie do kraju zamieszkania?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
18. Czy w trakcie wyjazdu lub w jego następstwie nastąpiła WZMOCNENIE STEREOTYPÓW?
Tak
Nie
19. Opisz proszę przykład(y) stereotypu, który uległ wzmocnieniu i z jakiego powodu tak się stało.
20. Czy ta zmiana jest trwała również po powrocie do kraju zamieszkania?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
21. Czy w trakcie wyjazdu nauczyłeś się czegoś, co się okazało przydatne w KONTYNUACJI NAUKI?
Tak
Nie
22. Opisz proszę przykład takiej umiejetności/ wiedzy.
23. Czy w trakcie wyjazdu zdobyłeś wiedzę, umiejętności bądź kompetencje, które okazały się przydatne w ROZWOJU ZAWODOWYM?
Np. przy poszukiwaniu pracy/ stażu/ praktyk lub w rozpoczętej pracy okazały się w jakikolwiek sposób pomocne?
Tak
Nie
24. Podaj proszę przykłady takich umiejetności/ wiedzy bądź kompetencji.
25. Czy UTRZYMUJESZ KONTAKT z osobami poznanymi w trakcie wyjazdu Erasmus? (poprzez media elektroniczne/ telefon/ korespondencję)
Tak
Nie
26. Czy po wyjeździe spotkałaś/ eś się OSOBIŚCIE z osobami poznanymi w trakcie wyjazdu Erasmus?
Tak
Nie
27. Czy z osobami poznanymi w trakcie wyjazdu podjąłeś lub zaplanowałeś działania wykraczające poza sferę towarzysko-turystyczną?
Np. zaangażowanie w działalność organizacji, podjęcie wspólnie jakiejś inicjatywy społecznej, podjęcie nowej ścieżki rozwoju zawodowego, rozwijanie kompetencji, etc
Tak
Nie
28. Opisz proszę te działania
29. Czy masz wrażenie, że w trakcie wyjazdu Erasmus wydarzyło się coś/ poznałeś kogoś, kto był motorem/ inspiracją do podjęcia przez Ciebie nowych wyzwań?
Tak
Nie
30. Czy wyjazd był przyczyna lub inspiracja dla kolejnych wyjazdów w celach zarobkowych i/ lub turystycznych?
Tak
Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne projekty ankiet, testów i formularzy online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance