Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Problemy życiowe DDA

* 1. Kto w Twojej rodzinie nadużywał alkoholu?
Ojciec
Matka
Oboje rodziców
2. Jakie relacje łączyły Cię z rodzicem nadużywającym alkoholu?
złe
średnie
dobre
3. Czy aktualnie przebywasz w związku?
Tak
Nie
4. Jak oceniasz swoje życie prywatne?
Źle
Średnio
Dobrze
5. Jakie masz spojrzenie na świat?
Optymistyczne
Pesymistyczne
Pół na pół
6. W jakich sytuacjach zdarza Ci się sięgać po alkohol?
Imprezy
Spotkania rodzinne
Jestem abstynentem/abstynentką
Gdy mam jakiś problem
Bez okazji
7. Kto jest w Twoim życiu na pierwszym miejscu?
Ja
Rodzina
Przyjaciele
Mąż/ żona Partner/ Partnerka
8. Czy miewasz problemy z wykonywaniem swoich założeń do końca?
Tak
Nie
Czasami
9. Czy łatwo nawiązujesz nowe kontakty?
Tak
Nie
Średnio
10. Jak reagujesz na sytuacje stresowe?
Złością
Agresją
Bezradnością
Histerią
Unikam sytuacji stresowych
11. Czy masz problem z wygłaszaniem własnych opinii?
Tak
Nie
Czasami
12. Wolisz występować w roli słuchacza, czy osoby wygłaszającej opinię?
słuchacz
osoba wygłaszająca opinię
pół na pół
13. Czy potrafisz być asertywny?
Tak
Nie
Czasami
14. Czy łatwo podporządkowujesz się innym?
Tak
Nie
pół na pół
15. Czy posiadasz duże grono przyjaciół i znajomych?
Duże
Średnie
Jestem typem samotnika
16. Czy czujesz się osobą docenianą przez swoje środowisko?
Tak
Nie
Pół na pół
17. Pośród jakiej grupy czujesz się najbardziej swobodnie?
Rodzina
Przyjaciele
Nie ma takiej grupy
W pracy
W każdej
Pośród osób z podobnymi doświadczeniami życiowymi


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .