Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Projekty dla seniorów

Szanowni Państwo,

w celu zintegrowania działań związanych z prowadzeniem Polityki Senioralnej Gminy Wołomin uprzejmie zapraszam do wypełnienia poniższej ankiety, dotyczącej projektów zaplanowanych do realizacji na 2017 r. Dzięki zebranym danym będzie można zacieśnić współpracę między jednostkami organizacyjnymi Gminy i wypracować dodatkowe korzyści zarówno dla beneficjentów Polityki Senioralnej jak i samych urzędników (oszczędność, czasu, zasobów, czy szybsza komunikacja).

Ankietę należy wypełnić do 20 listopada 2016 r.

W przypadku dodatkowych uwag/pytań proszę o kontakt na adres lukasz.marek@wolomin.org.pl lub pod numerem telefonu: tel. 22 763 30 88
* 1. Nazwa jednostki organizacyjnej
* 2. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji lub koordynującej projekt/projekty
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Prosimy o uzupełnienie poniższego wykazu projektów realizowanych dla seniorów. Należy opisać najważniejsze wydarzenia, które są zaplanowane do realizacji na 2017 r. i dotyczące bezpośrednio osób starszych.
* 3. Informacje o projekcie (1)
Nazwa:
Czas realizacji (im dokładniej, tym lepiej, proszę podać co najmniej kwartał):
Szacowany koszt:
Szacowana liczba uczestników:
Partnerzy projektu (jeśli dotyczy):
Lokalizacja:
Krótki opis:
4. Informacje o projekcie (2)
Nazwa:
Czas realizacji (im dokładniej, tym lepiej, proszę podać co najmniej kwartał):
Szacowany koszt:
Szacowana liczba uczestników:
Partnerzy projektu (jeśli dotyczy):
Lokalizacja:
Krótki opis:
5. Informacje o projekcie (3)
Nazwa:
Czas realizacji (im dokładniej, tym lepiej, proszę podać co najmniej kwartał):
Szacowany koszt:
Szacowana liczba uczestników:
Partnerzy projektu (jeśli dotyczy):
Lokalizacja:
Krótki opis:
6. Informacje o projekcie (4)
Nazwa:
Czas realizacji (im dokładniej, tym lepiej, proszę podać co najmniej kwartał):
Szacowany koszt:
Szacowana liczba uczestników:
Partnerzy projektu (jeśli dotyczy):
Lokalizacja:
Krótki opis:
7. Informacje o projekcie (5)
Nazwa:
Czas realizacji (im dokładniej, tym lepiej, proszę podać co najmniej kwartał):
Szacowany koszt:
Szacowana liczba uczestników:
Partnerzy projektu (jeśli dotyczy):
Lokalizacja:
Krótki opis:
8. Informacje o projekcie (6)
Nazwa:
Czas realizacji (im dokładniej, tym lepiej, proszę podać co najmniej kwartał):
Szacowany koszt:
Szacowana liczba uczestników:
Partnerzy projektu (jeśli dotyczy):
Lokalizacja:
Krótki opis:


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .