Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta poszkoleniowa "Techniki mocowania LVT"

Ankieta służy poznaniu Państwa opinii nt. szkolenia, króre odbyło się 13 października 2017 w Owińskach. By pozyskane dane były jak najbardziej rzetelne i bliskie prawdy, prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na wszystkie pytania.
* 1. 1. Jak ocenia Pan/i przygotowanie merytoryczne prowadzącego?
12345
Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
* 2. Jak ocenia Pan/i sposób prowadzenia zajęć?
12345
Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
* 3. Jak ocenia Pan/i formułę szkolenia?
Za dużo czasu poświęcono na ćwiczenia praktyczne, a za mało na zagadnienia teoretyczne
Za mało czasu poświęcono na ćwiczenia praktyczne, a za dużo na zagadnienia teoretyczne
Nie mam zastrzeżeń
* 4. Jak ocenia Pan/i czas trwania szkolenia?
Trwały za krótko
Trwały odpowiednio długo
Trwały za długo
* 5. Jak ocenia Pan/i stopień wyczerpania tematu podczas szkolenia? Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.
1. Temat został wyczerpany w całości
2. Chciałbym/chciałabym by temat został rozwinięty podczas kolejnych szkoleń
3. Pominięto wiele istotnych zagadnień
* 6. Jak ocenia Pan/i jakość materiałów otrzymanych podczas szkolenia?
12345
Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
* 7. Jak ocenia Pan/i organizację szkolenia. Proszę wziąć pod uwagę lokal, oświetlenie, sprzęt wspomagający pracę trenera, poczęstunek. Proszę zaznaczyć ocenę
na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
12345
Proszę zaznaczyć ocenę na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo niską, a 5 bardzo wysoką.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .