Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

rodzice są partnerami szkoły

1. Czy Pana/Pani zdaniem rodzice powinni uczestniczyć w życiu szkoły?
Tak Nie
2. 2. Jakie formy kontaktu utrzymują Państwo ze szkołą?
Spotkania z wychowawcą
Indywidualne spotkania z nauczycielami
Rozmowa telefoniczna
Korespondencja listowa, mailowa
Adnotacja w zeszycie "Kontaktów szkoła-rodzice"
Drzwi otwarte szkoły
Konsultacje z pedagogiem szkolnym
Rozmowy z Dyrektorem
Inne