Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta - Przygotowanie Programu Rozwoju Sportu w Mieście i Gminie Wołomin

Szanowni Mieszkańcy

Urząd Miasta Wołomin przystąpił do przygotowania Programu Rozwoju Sportu w Gminie Wołomin. Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności Gminy. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek
13 – 16
17 – 25
26 – 59
60 i więcej
* 3. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolona/y z następujących warunków rozwoju sportu w Gminie. Proszę zaznaczyć przy każdym stwierdzeniu poniżej jedną z możliwych odpowiedzi od 0 do 4
01234
organizacja otwartych imprez sportowych
działalność klubów sportowych
infrastruktura sportowa
dostęp do obiektów sportowych
oferta zajęć sportowych w szkołach
oferta zajęć sportowych dla dorosłych mieszkańców
pozaszkolna oferta zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
oferta zajęć sportowych dla seniorów
* 4. Jak najczęściej spędzasz czas wolny poza nauką i pracą?
odpoczywam biernie
chodzę do kina, teatru, na koncerty
spędzam czas w domu przy komputerze, telewizji
uczestniczę w zajęciach zorganizowanych
czytam
spaceruję
poświęcam wolny czas na zajęcia sportowe
* 5. Jakie formy rekreacji preferujesz ze względu na intensywność wysiłku?
intensywne (np. biegi kondycyjne, aerobic, pływanie dystansowe, siłownia)
średnio intensywne (np. rekreacyjne gry ruchowe, jazda na łyżwach, rolkach, nordic-walking)
relaksacyjne (np. spacerowanie, wędkowanie, taniec)
* 6. W jaki sposób uprawiasz sport?
uprawiam sport w klubach sportowych
uprawiam sport samotnie
uprawiam sport w grupie znajomych
uprawiam sport korzystając z gminnej infrastruktury sportowej
* 7. Ile razy w tygodniu uczestniczysz w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych?
raz w tygodniu
dwa razy w tygodniu
trzy razy w tygodniu
codziennie
nieregularnie
* 8. Jakie są twoje bariery udziału w rekreacji fizycznej lub sporcie?
brak wolnego czasu
brak pieniędzy
oddalenie obiektów sportowych od miejsca mojego zamieszkania
* 9. W jakich formach rekreacji chciałbyś uczestniczyć, gdybyś miał taką możliwość?
* 10. Poniżej są wymienione zadania, służące rozwojowi sportu na terenie gminy. Proszę używając skali od 1 do 10 (gdzie 1: mało ważne a 10-bardzo ważne) ocenić, na ile ważne są poszczególne zadania przez wpisanie jednej z cyfr ze skali w kolumnie po prawej stronie za każdym zadaniem.
12345678910
Poszerzenie sportowej oferty szkół
Identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych
Zwiększenie oferty zajęć sportowych korekcyjnych
Poprawa dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej
Zwiększenie liczby cyklicznych masowych imprez sportowych
Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej Gminy
Zwiększenie wsparcia dla klubów sportowych
Budowa nowych obiektów sportowych w Gminie
Poszerzenie oferty sportowej dla dorosłych mieszkańców Gminy
Promocja sportu w Gminie
* 11. Jeśli według Pana/Pani pominęliśmy w ankiecie jakiś ważny problem, to proszę go opisać w tym miejscu:
* 12. Jeśli według Pana/Pani warto podjąć inne zadania, inicjatywy na rzecz rozwoju sportu w Gminie Wołomin, które nie zostały wcześniej wymienione w ankiecie, to proszę je wymienić poniżej


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .