Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

TESTIV

1. Przedstaw się
Imię i nazwisko
Firma
2. 2. Prosimy wyrazić swoją opinię nt. firmy Infovide-Matrix
zdecydowanie TAKraczej TAKnie mam zdaniaraczej NIEZdecydowanie NIE
Infovide-Matrix jest dla mnie wiarygodnym partnerem biznesowym
Infovide-Matrix jest liderem w obszarze usług doradczych i rozwiązań IT
Pracownicy firmy to osoby kompetentne
3. Czy Pana/Pani zdaniem jakość usług serwisowych w czasie trwania projektu uległa zmianie?
TAK NIE


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance