Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
OCENA SPEKTAKLU <b>down_us<b>

"Sztuka dialogu" Ewaluacja projektu "down_us II edycja"

Ankieta oceniająca warsztaty SZTUKA DIALOGU w ramach projektu "down_us II edycja"
* 1. Czy podobał się Pani/u warsztaty „Sztuka dialogu”?
Bardzo mi się podobały (5)
Podobały mi się (4)
Ani mi się podobały ani mi się nie podobały (3)
Nie podobały mi się (2)
Zupełnie mi się nie podobały (1)
* 2. Jak ocenia Pani/Pan osoby prowadzące warsztaty „Sztuka dialogu”?
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Średnio (3)
Źle (2)
Bardzo źle (1)
* 3. Jak ocenia Pani/Pan organizację warsztatów „Sztuka dialogu”?
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Średnio (3)
Źle (2)
Bardzo źle (1)
* 4. Jak ocenia Pani/Pan atmosferę warsztatów „Sztuka dialogu”?
Bardzo dobra (5)
Dobra (4)
Średnia (3)
Zła (2)
Bardzo zła (1)
* 5. Czy Pani/Pana zdaniem warsztaty „Sztuka dialogu” były „Ciekawe”?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie (1)
* 6. Czy Pani/Pana zdaniem warsztaty „Sztuka dialogu” były „Nietypowe”?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak, ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie nie (1)
* 7. Czy warsztaty „Sztuka dialogu” były „Dla Pani/Dla Pana”?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak, ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie nie (1)
* 8. Czy Pani/Pana zdaniem warsztaty „Sztuka dialogu” były „Godne polecenia”?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak, ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie nie (1)
9. Czy ma Pani/Pan inne uwagi dotyczące warsztatów „Sztuka dialogu”? Prosimy wpisać poniżej
* 10. Czy uczestniczyła Pani/Pan wcześniej w innych wydarzeniach (warsztatach, projektach, itp.) organizowanych przez Stowarzyszenie GRAAL?
Tak (1)
Nie (2)
11. Co sprawiło, że postanowił/a Pan/i wziąć udział w warsztatach „Sztuka dialogu”?
* 12. Czy udział w warsztatach „Sztuka dialogu” zmienił Pani/Pana stosunek do osób z zespołem Downa / niepełnosprawnych?
Tak (1)
Nie (2)
Trudno powiedzieć (3)
13. Prosimy uzasadnić odpowiedź na wcześniejsze pytanie dotyczące stosunku do osób z zespołem Downa / niepełnosprawnych.
* 14. Czy chce Pani/Pan uczestniczyć w podobnych warsztatach?
Tak (1)
Nie (2)
Nie wiem (3)
15. Proszę krótko uzasadnić dlaczego chce Pani/Pan uczestniczyć w podobnych warsztatach?
* 16. Proszę wskazać swoją płeć
Kobieta
Mężczyzna
17. W którym roku Pani/Pan się urodził/a? Proszę wpisać poniżej
* 18. Proszę określić swoje wykształcenie
Niepełne podstawowe (1)
Podstawowe (2)
Gimnazjalne (3)
Zasadnicze zawodowe (4)
Średnie (5)
Licencjat/inżynierskie(6)
Wyższe magisterskie lub wyżej (7)
* 19. Proszę określić swoją sytuację zawodową (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
Uczę się (1)
Studiuję (2)
Mam stałą pracę (3)
Pracuję dorywczo (4)
Jestem bezrobotny (5)
Jestem rencistką/rencistą lub emerytką/emerytem (6)
Jestem na urlopie wychowawczym/macierzyńskim (7)
Nie pracuję z innych powodów (8)
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
<div style='text-align:right; padding:20px;'> <a href="http://www.graal.org.pl/" rel="nofollow">&copy; 2012-2014 GRAAL Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci</a> <BR> numer telefonu: (12) 421 01 63 | adres e-mail: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> | www: <a href="http://graal.org.pl">http://graal.org.pl</a> <BR> Partner Technologiczny: <a href="http://www.ankietaplus.pl">Ankieta+</a> </div>


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance