Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
OCENA SPEKTAKLU <b>down_us<b>

"up_and_down" Ewaluacja projektu "down_us II edycja"

Ankieta oceniająca warsztaty UP_AND_DOWN w ramach projektu "down_us II edycja"
* 1. Czy podobały się Pani/Panu warsztaty „up_and_down”?
Bardzo mi się podobały (5)
Podobały mi się (4)
Ani mi się podobały ani mi się nie podobały (3)
Nie podobały mi się (2)
Zupełnie mi się nie podobały (1)
* 2. Jak ocenia Pani/Pan osoby prowadzące warsztaty „up_and_down”?
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Średnio (3)
Źle (2)
Bardzo źle (1)
* 3. Jak ocenia Pani/Pan organizację warsztatów „up_and_down”?
Bardzo dobrze (5)
Dobrze (4)
Średnio (3)
Źle (2)
Bardzo źle (1)
* 4. Jak ocenia Pani/Pan atmosferę warsztatów „up_and_down”?
Bardzo dobra (5)
Dobra (4)
Średnia (3)
Zła (2)
Bardzo zła (1)
* 5. Czy Pani/Pana zdaniem warsztaty „up_and_down” były „Ciekawe”?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie (1)
* 6. Czy Pani/Pana zdaniem warsztaty „up_and_down” były „Nietypowe”?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak, ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie nie (1)
* 7. Czy warsztaty „up_and_down” były „Dla Pani/Dla Pana”?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak, ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie nie (1)
* 8. Czy Pani/Pana zdaniem warsztaty „up_and_down” były „Godne polecenia”?
Zdecydowanie tak (5)
Tak (4)
Ani tak, ani nie (3)
Nie (2)
Zdecydowanie nie (1)
9. Czy ma Pani/Pan inne uwagi dotyczące warsztatów „up_and_down”? Prosimy wpisać poniżej
* 10. Czy uczestniczyła Pani/Pan wcześniej w innych wydarzeniach (warsztatach, projektach, itp.) organizowanych przez Stowarzyszenie GRAAL?
Tak (1)
Nie (2)
11. Co sprawiło, że postanowił/a Pan/i wziąć udział w warsztatach „up_and_down”?
* 12. Czy udział w warsztatach „up_and_down” zmienił Pani/Pana stosunek do osób z zespołem Downa / niepełnosprawnych?
Tak (1)
Nie (2)
Nie wiem (3)
13. Proszę krótko uzasadnić odpowiedź na wcześniejsze pytanie dotyczące stosunku do osób z zespołem Downa / niepełnosprawnych.
* 14. Czy chce Pani/Pan uczestniczyć w podobnych warsztatach?
Tak (1)
Nie (2)
Nie wiem (3)
15. Proszę krótko uzasadnić dlaczego chce Pani/Pan uczestniczyć w podobnych warsztatach?
* 16. Proszę wskazać swoją płeć
Kobieta
Mężczyzna
17. W którym roku Pani/Pan się urodził/a? Proszę wpisać poniżej
* 18. Proszę określić do jakiej szkoły Pani/Pan uczęszcza
Podstawowa (1)
Gimnazjum (2)
Szkoła średnia (3)
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
<div style='text-align:right; padding:20px;'> <a href="http://www.graal.org.pl/" rel="nofollow">&copy; 2012-2014 GRAAL Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci</a> <BR> numer telefonu: (12) 421 01 63 | adres e-mail: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> | www: <a href="http://graal.org.pl">http://graal.org.pl</a> <BR> Partner Technologiczny: <a href="http://www.ankietaplus.pl">Ankieta+</a> </div>


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .
MoreGrowth   |   Natu.Care   |   HelloFinance   |   HiJunior   |   LifeAndMyFinance