Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Kompetencje nauczycieli

1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
2. Jaki jest Pani/Pana staż pracy?
...-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
więcej
3. Stopień awansu
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
4. Jaki jest Pani/Pana stosunek do wykonywanej pracy?
to moja pasja
lubię swoją pracę
obojętny
nie lubię swojej pracy
5. Jakie kompetencje (np. wychowawcze, merytoryczne) posiada Pani/Pan do nauczania danego przedmiotu?
6. W jaki sposób aktualizuje Pani/Pan swoją wiedzę z nauczanego przedmiotu?
7. Czy czuje się Pani/Pan ekspertem w swojej dziedzinie nauczania?
Tak
Nie
8. Co wg Pani/Pana ma większe znaczenie w codziennej pracy? Teoria poznana na studiach, czy doświadczenie zdobywane wraz ze stażem pracy i dlaczego?
9. Z jakich metod nauczania (np. projektowej) i narzędzi korzysta Pani/Pan w czasie pracy z uczniami? Czy ma Pani/Pan własne metody?
10. Czy wg Pani/Pana metody pracy z uczniami różnią się u nauczyciela o dłuższym i krótszym stażu pracy?
Tak
Nie
11. Czy uważa Pani/Pan, że uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .