Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zarządzanie finansami publicznymi na przykładzie gminy Zabłudów

1. Szanowni Państwo. Jestem studentką Politechniki Białostockiej na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie publiczne. Piszę pracę magisterską na temat: Zarządzanie finansami na przykładzie gminy Zabłudów . W związku z tym proszę o wypełnienie ankiety. Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców gminy na temat zarządzania jej finansami. Ankietę należy wypełnić poprzez zaznaczenie odpowiedzi, z którą najbardziej się Pan/Pani zgadza. Bardzo proszę o uważne przeczytanie pytań oraz rzetelne udzielanie odpowiedzi. Na koniec ankiety chciałabym prosić Pana/Panią o podanie kilku podstawowych informacji o sobie. Proszę pamiętać, że ankieta jest anonimowa a podane przez Pana/Panią dane zostaną wykorzystane jedynie w zestawieniach zbiorczych. Dziękuję za wypełnienie ankiety.
2. Czy gmina daje mieszkańcom dobre warunki życia i perspektywy rozwoju?
Tak
Nie
Nie mam zdania
3. Czy uważa Pan/ Pani że sytuacja finansowa gminy jest:
Bardzo dobra
Dobra
Zadowalająca
Zła
Bardzo zła
4. Na jakim poziome w skali od 1 do 5 według Pani/ Pana jest obecnie gospodarowanie finansami publicznymi gminie w gminie? (gdzie 1- to bardzo zły a 5- bardzo dobry)
1
2
3
4
5
5. Czy i na jakich poziomach gmina powinna stosować zwolnienie ustawowe z podatku?
Najubożsi mieszkańcy
Rodziny wielodzietne
Mieszkańcy po 80roku życia
Młodzi mieszkańcy chcący rozpocząć samodzielne życie
6. Jak Pana/ Pani zdaniem pozyskać więcej pieniędzy do funduszu dla gminy?
Fundusze pomocowe
Nałożenie większej liczby podatków i opłat
Fundusze z Unii Europejskiej
Dotacje
7. Jak określa Pan/ Pani obecny budżet gminy na rok 2016?
Dobry
Wystarczający
Niesatysfakcjonujący
Nie mam zadania
8. Jak ocenia Pan/ Pani kontakt z urzędnikami w Urzędzie Gminy?
Są bardzo pomocni
Wykonują należycie swoją pracę
Trzeba się nachodzić żeby coś załatwić
9. Jak Pan(i) otoczenia poziom realizacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w wymienionych poniżej aspektach?
Bardzo źleŹleTrudno powiedziećDobrzeBardzo dobrze
Kanalizacja sanitarna i wodociągi
Gospodarka nieczystościami, czystość, ład i porządek
Imprezy kulturalne i sportowe
Atrakcje turystyczne
Stan dróg i chodników
przedszkola i place zabaw
Szkolnictwo, biblioteki
Służba zdrowia i pomoc społeczna
Bezpieczeństwo publiczne
Zasoby mieszkaniowe
10. 9. Jakie Pana(i) zdaniem działania, inwestycje są najbardziej potrzebne gminie, by podnieść poziom życia i zadowolenia mieszkańców? (można wybrać kilka odpowiedzi)
Zwiększona liczba atrakcji turystycznych
Więcej mieszkań socjalnych
Zwiększone zasoby mieszkaniowe
Stworzenie warunków dla osiedlenia się młodych ludzi
Szkoły i przedszkola we wsiach
Rozbudowa szkoły
Budowa boisk
Poprawa ograniczonej komunikacji w terenie wiejskim
Poprawa dojazdów do wsi i zabudowań
Dofinansowanie do ogrzewania ekologicznego
Dopłaty do rozwiązań ekologicznych w budownictwie
Kolektory słoneczne realizowane z projektów unijnych
11. Jakie Pana/ Pani zdaniem są najlepsze inwestycje gminy poczynione w ciągu ostatnich 5 lat?
12. W jaki sposób gmina mogłaby poprawić zarządzanie finansami publicznymi?
13. Jakie pomysły mógłby/ mogłaby Pan/ Pani zaproponować gminie do realizacji?
14. Na co gmina przeznacza najmniej pieniędzy, a powinna się tym bardziej zająć?
15. PŁEĆ
Kobieta
Mężczyzna
16. WIEK
18 – 25 lat
26 – 35 lat
36 – 55 lat
Powyżej 55 lat
17. WYKSZTAŁCENIE
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
18. MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Mieszkaniec miasta Zabłudów
Mieszkaniec gminy Zabłudów


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .