Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu 2017 Poznań - formularz Mentora

1. Jak ocenia Pani/Pan jakość Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu?
(proszę ocenić w skali 1-5):
1 – bardzo niesatysfakcjonujący 2 – niesatysfakcjonujący 3 - zadowalający 4 –dobry 5 – znakomity
2. Proszę wymienić Pani/Pana zdaniem 3 najmocniejsze strony Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu
1
2
3
3. Jak ocenia Pani/Pan poszczególne elementy Programu (proszę ocenić w skali 1-5):
1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący
12345
Warsztaty merytoryczne
Sesje networkingowe
Koordynacja ze strony Fundacji (komunikacja, organizacja spotkań)
4. Jakie elementy Programu Mentoringowego zmieniłaby/łby Pani/Pan i w jaki sposób? Co w kolejnej edycji możemy zrobić lepiej?
5. Jak ocenia Pani/Pan współpracę z Mentee - proszę ocenić w skali 1-5: 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący . Przy ocenie poniżej 4 prosimy o komentarz – czego zabrakło?
12345
Dobór Mentee (doświadczenie, profil zawodowy)
Zaangażowanie Mentee
Komunikacja, terminowość
6. Czy udział w roli Mentora Programu Fundacji Liderek Biznesu był dla Państwa satysfakcjonujący? 1 – bardzo niesatysfakcjonujący, 2 – niesatysfakcjonujący, 3 - średniosatysfakcjonujący, 4 – satysfakcjonujący, 5 – bardzo satysfakcjonujący
1 2 3 4 5
7. Co sprawiło Pani/ Panu największą osobistą satysfakcję w roli Mentora?
8. W jaki sposób zarekomendowałaby / -by Pani / Pan udział w Programie innym Mentorom?
9. Czy wyraża Pani / Pan zgodę na wykorzystanie tej rekomendacji w naszych materiałach?
Tak Nie


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .