Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Jakość transportu miejskiego we Wrocławiu

* 1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek:
Poniżej 18stego roku życia
19-24 lata
25-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
56-65 lat
Powyżej 65 lat
* 3. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe niepełne
Wyższe
* 4. Jaki jest Pana/Pani status społeczno-ekonomiczny?
Jestem uczniem/studentem
Pracuję w sektorze prywatnym
Pracuję w sektorze publicznym
Bezrobotny
Emeryt/rencista
* 5. Jakiego osiedla jest Pan/Pani mieszkańcem?
* 6. Jaki jest kod pocztowy według Pana/Pani obecnego miejsca zamieszkania?
* 7. Z jakiego rodzaju środka transportu korzysta Pan/Pani najczęściej?
Transport zbiorowy( autobusy, tramwaje)
Transport indywidualny(prywatny samochód)
Taxi/uber
Rower
Podwożenie przez znajomych/rodzinę
Pieszy
* 8. Ile samochodów przypada na Pana/Pani gospodarstwo domowe?
Nie posiadam samochodu
Jeden
Dwa
Więcej niż dwa
* 9. W skali od 1-5 jak ocenia Pan/Pani jakość usług MPK Wrocław pod względem komunikacji tramwajowej?
12345
Bardzo słaba - 1, Bardzo dobra - 5
* 10. W skali od 1-5 jak ocenia Pan/Pani jakość usług MPK Wrocław pod względem komunikacji autobusowej?
12345
Bardzo słaba - 1, bardzo dobra - 5
* 11. Korzystając z komunikacji miejskiej, jaka jest średnia odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a najbliższym przystankiem tramwajowym?
Do 5 minut pieszo
6 - 10 minut pieszo
Powyżej 10 minut pieszo
Korzystam jedynie z komunikacji autobusowej
Nie korzystam z transportu publicznego
* 12. Korzystając z komunikacji miejskiej, jaka jest średnia odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a najbliższym przystankiem autobusowym?
Do 5 minut pieszo
6 – 10 minut pieszo
Powyżej 10 minut pieszo
Korzystam jedynie z komunikacji tramwajowej
Nie korzystam z transportu publicznego
* 13. W jakim celu zwykle przemieszcza się Pan/Pani ze swojego miejsca zamieszkania w inne rejony miasta?
Praca
Szkoła
Uczelnia
Rozrywka
Sprawy urzędowe
* 14. Jakie są główne destynacje jeśli chodzi o przemieszczanie się z Pani/Pana miejsca zamieszkania?(ulica, dzielnica lub np. dworzec autobusowy itp.) Proszę podać min. 3 odpowiedzi.
1.
2.
3.
4.
5.
* 15. Jeśli korzysta Pan/Pani z komunikacji zbiorowej to z jakiego/jakich przystanku/ów najczęściej Pan/Pani korzysta w okolicy swojego miejsca zamieszkania? Proszę podać nazwy przystanku lub przystanków i zaznaczyć minimum jedną odpowiedź.
1.
2.
3.
4.
5.
Nie dotyczy
* 16. Korzystając głównie z komunikacji miejskiej, ile średnio zajmuje Panu/Pani transport z miejsca zamieszkania do centrum miasta poza godzinami szczytu oraz w godzinach szczytu komunikacyjnego?
Do 15 minutOd 16 – 30 minutOd 31 – 60 minutPowyżej godzinyNie dotyczy
W godzinach szczytu
Poza godzinami szczytu
* 17. Korzystając głównie z transportu indywidualnego, ile średnio zajmuje Panu/Pani transport z miejsca zamieszkania do centrum miasta poza godzinami szczytu oraz w godzinach szczytu komunikacyjnego
Do 15 minutOd 16 – 30 minutOd 31 – 60 minutPowyżej godzinyNie dotyczy
W godzinach szczytu
Poza godzinami szczytu
* 18. Jak ocenia Pan/Pani czas spędzany na transporcie z miejsca zamieszkania do centrum?
Jest stosunkowo krótki w stosunku do odległości
Jest odpowiedni w stosunku do odległości
Jest zbyt długi w stosunku do odległości
Jest zdecydowanie zbyt długi w stosunku do odległości
Nie mam zdania
* 19. W przypadku korzystania z komunikacji zbiorowej, co jest według Pana/Pani największym problemem?
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   Długi czas przejazdu z miejsca zamieszkania do centrum
  •   Brak komunikacji tramwajowej
  •   Mała częstotliwość kursowania
  •   Niski standard obsługi(stare pojazdy, zatłoczenie)
  •   Wysokie ceny biletów
  •   Daleka odległość z miejsca zamieszkania do najbliższego przystanku
* 20. Korzystając głównie z transportu indywidualnego, co mogłoby spowodować zmianę na transport zbiorowy? Wybierz max 2 odpowiedzi.
Budowa nowej linii tramwajowej zamiast linii autobusowych
Zwiększenie punktualności oraz częstotliwości przejazdów istniejących autobusów
Obniżenie cen biletów
Poprawa jakości usług świadczonych przez MPK(nowsze, klimatyzowane pojazdy)
Bez względu na zmiany, nie zamienię transportu indywidualnego na zbiorowy
Nie dotyczy
* 21. Czy uważa Pan/Pani, że powstanie sieci tramwajowej łączącej zamieszkiwaną dzielnicę z centrum miasta jest( w przypadku zamieszkiwania dzielnicy bez dostępu do sieci tramwajowej):
12345Nie dotyczy
Bardzo potrzebne - 5, zbędne - 1
22. Uwagi dotyczące istniejącej komunikacji publicznej we Wrocławiu
23. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana wynikami ankiety oraz otrzymywaniem newslettera od TUMW prosimy podać adres e-mail:
Adres e-mail


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .