Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Établissement, Teatr Kameralny, co dalej?

1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
2. Wiek:
do 18 lat
19-25
26-45
46-64
powyżej 65 lat
3. Co łączy Pana/Panią z miastem Bydgoszcz?
miasto rodzinne
praca
studia
mieszkam tu na co dzień
inne... (odpowiedź wpisz poniżej)
4. Skąd najczęściej czerpie Pan/Pani informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych w Bydgoszczy?
z portali internetowych poświęconych wydarzeniom kulturalnym/kalendarzem imprez
z telewizji lokalnej
z prasy lokalnej (wydanie internetowe)
z prasy lokalnej (wydanie papierowe)
dzięki znajomym
poprzez plakaty/ulotki
poprzez media społecznościowe
5. Czy odpowiada Panu/Pani oferta kulturalna Bydgoszczy?
zdecydowanie tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
zdecydowanie nie
6. Czy wie Pan/Pani jaką funkcję pełni budynek Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej?
nadal funkcjonuje jako Teatr Kameralny
pełni funkcję magazynu
jest obiektem mieszkalnym
budynek jest opuszczony/pustostan
nie wiedziałam/wiedziałem o jego istnieniu
inne.. (jakie? Odpowiedź wpisz poniżej)
7. Czy wie Pan/Pani o konsultacjach społecznych na temat przyszłego zagospodarowania/funkcji tego budynku?
wiem, brałem/brałam udział w konsultacjach
wiem, ale nie interesuje mnie to
nie wiem
8. Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę ponownego otwarcia budynku Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej jako nowej instytucji kultury? (jeśli nie to przejdź do pytania nr 10)
tak
nie
9. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK, jaką funkcję powinna pełnić nowa instytucja kultury?
wyłącznie teatr dla dzieci i młodzieży
wyłącznie teatr muzyczny
wyłącznie uniwersalna scena muzyczna
wyłącznie tatr dramatyczny
wielofunkcyjny obiekt z naciskiem na teatr dla dzieci i młodzieży
wielofunkcyjny obiekt z naciskiem na scenę muzyczną
wielofunkcyjny obiekt z naciskiem na scenę dramatyczną
multikulturalny obiekt nawiązujący do historii miejsca (restauracja, scena teatralno-kabaretowa)
miejsce rozrywkowo-rekreacyjne
wyłącznie kino
10. Jak ocenia Pan/Pani jakość konsultacji społecznych przeprowadzanych przez miasto?
bardzo dobrze
dobrze
nie mam zdania
źle
bardzo źle
11. Czy odczuwa Pan/Pani potrzebę konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania miasta Bydgoszcz?
tak
nie
12. Jeśli TAK, to czego miałyby dotyczyć kolejne konsultacje?
13. Jeśli chce Pan/Pani, by udzielone w ankiecie informacje były brane pod uwagę w procesie konsultacji społecznych w sprawie teatru - dobrowolnie zostaw dane:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Numer telefonu
14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że dane, które zawarłem/-am w ankiecie są zgodne z prawdą. Informacja: podane dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), Poniższe dane osobowe przetwarzan
15. Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących obiektu dawnego Teatru Kameralnego w Bydgoszczy drogą elektroniczną na podany poniżej adres poczty elektronicznej. (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroni


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .