Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Katedry

1. Jaką katedrę wybierasz na I wybór?
Każdy z was może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Odpowiedzi są całkowicie anonimowe.
Katedra Biochemii
Katedra Biologii Molekularnej
Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
Katedra Ekologii Roślin
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców
Katedra Ewolucji Molekularnej
Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Katedra Genetyki
Katedra Mikrobiologii
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .