Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Problem nikotynizmu i palenia biernego wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu ocenę zjawiska nikotynizmu i palenia biernego wśród studentów. Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wyłącznie wykorzystane w celach naukowych.
Kwestionariusz składa się 22 pytań. Dołączam także 7 pytań z Testu uzależnienia od tytoniu wg Fagerstroma dla osób palących papierosy.
Metryczka
* 1. Płeć
a) Kobieta
b) Mężczyzna
* 2. Wiek
* 3. Kierunek studiów
a) Lekarski
b) Fizjoterapia
c) Pielęgniarstwo
d) Zdrowie Publiczne
* 4. Miejsce stałego zamieszkania
a) Miasto
b) Wieś
* 5. Miejsce zamieszkania w trakcie studiów
a) Akademik
b) Wynajęty pokój lub mieszkanie
c) Dom rodzinny
* 6. Sytuacja materialna
a) Bardzo dobra
b) Dobra
c) Przeciętna
c) Zła
Pytania
* 7. Czy Pani/Pan pali papierosy ?
a) Tak, regularnie
b) Palę okazyjnie
c) Nie palę
d) Nie palę, ale paliłam/paliłem w przeszłości
* 8. W jakim wieku Pani zaczęła/Pan zaczął palić ?
a) Poniżej 10 lat
b) 10-18 lat
c) Powyżej 18 lat
d) Nie dotyczy
* 9. Dlaczego Pani/Pan nie pali ?
a) Palenie szkodzi zdrowiu
b) Nie pociąga mnie palenie papierosów
c) Nie znoszę ludzi palących
d) Nie dotyczy
* 10. Dlaczego Pani/Pan pali ?
a) Dla zaimponowania innym
b) Dla przyjemności
c) Dla uspokojenia
d) Ucieczka od różnych problemów
e) Nie dotyczy
* 11. Czy jest Pani narażona/Pan narażony na palenie bierne w domu rodzinnym ?
a) tak
b) nie
* 12. Czy jest Pani narażona/Pan narażony na palenie bierne w miejscu obecnego zamieszkania (stancja, akademik) ?
a) tak
b) nie
* 13. Czy Pani/Pana rodzice palą papierosy ?
a) Palą oboje
b) Tylko Mama
c) Tylko Tata
d) Nie palą
* 14. Co wpłynęło na Pani/Pana decyzje o rozpoczęciu palenia ?
a) Sytuacja rodzinna
b) Sytuacja materialna
c) Stres
d) Ciekawość
e) Chęć naśladowania innych
f) Nie dotyczy
* 15. W jakim miejscu najczęściej Pani/Pan pali ?
a) Na uczelni
b) W domu
c) Na zewnątrz (na spacerze, na przystankach)
d) W knajpach
e) U znajomych
f) Nie dotyczy
* 16. W jakich okolicznościach najczęściej Pani/Pan pali ?
a) Na imprezach
b) Dla zabicia czasu
c) W sytuacji stresu i napięcia
d) Dla towarzystwa
e) Nie dotyczy
* 17. Czy jest Pani świadoma/Pan świadomy że palenie szkodzi zdrowiu?
a) tak
b) nie
* 18. Czy zauważyła Pani/zauważył Pan u siebie objawy zdrowotne spowodowane paleniem papierosów ?
a) Tak
b) Nie
* 19. Jeśli zauważyła Pani/zauważył Pan u siebie objawy zdrowotne spowodowane paleniem to proszę wymienić jakie:
* 20. Komu Pani/Pana zdaniem szkodzi dym z papierosów ?
a) Tylko palącym
b) Palącym i niepalącym
* 21. Gdzie Pani/Pana zdaniem występuje największe narażenie na dym tytoniowy ?
a) Uczelnia
b) Praca
c) Pub, dyskoteka
d) Przystanek autobusowy
e) Własny dom/mieszkanie
* 22. Gdzie najczęściej ma Pani/Pan styczność z paleniem biernym? (proszę podać miejsce)
* 23. Czy przeszkadza Pani/Panu palenie papierosów przez innych w Pani/Pana obecności?
a) Tak
b) Nie
* 24. Czy Pani/ Pana zdaniem negatywne skutki palenia papierosów w domu najbardziej dotyczą osób niepalących?
a) tak
b) nie
* 25. Czy Pani próbowała/ Pan próbował namówić kogoś by przestał palić?
a) Tak
b) Nie
* 26. Jeżeli Pani partner/Pana partnerka pali, to czy chciałaby Pani/Pan, żeby rzucił/-a palenie?
a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy
* 27. Czy byłaby Pani/ byłby Pan w stanie rzucić palenie kiedy wystąpiłaby ciężka choroba ?
a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy
* 28. Czy Pani/ Pan planuje rzucić palenie ?
a) Tak
b) Nie
c) Nie dotyczy


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .