Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Przestrzeń wirtualna w Katowicach

Uprzejmie proszę Państwa o wypełnienie ankiety, której celem jest zbadanie efektów, które generują przykładowe projekty przestrzeni wirtualnej Katowic. Ankieta jest całkowicie anonimowa i służy celom badawczym, zatem proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi.
* 1. Jak często bywa Pan/Pani w Katowicach ?
Codziennie
Mieszkam na stałe
2-3 razy w tygodniu
Raz w tygodniu
2-3 razy w miesiącu
Raz w miesiącu
Ułatwienie dostępu do bezprzewodowej sieci miejskiej.
* 2. Czy korzysta Pan/Pani z dostępu do darmowej miejskiej sieci wi-fi ?
W przypadku odpowiedzi NIE proszę przejść do pytania 5
Tak
3. Jak ważny dla Pana/Pani jest dostęp do sieci miejskiej sieci wi-fi ?
Nie ważnyRaczej nie ważnyObojętnyRaczej ważnyBardzo ważny
Odpowiedź
4. Jak ocenia Pan/Pani miejską sieć wi-fi w Katowicach ze względu na
Bardzo źleRaczej źleDostatecznieRaczej dobrzeBardzo dobrze
Dostępność (zasięg)
Transfer/Szybkość
Stabilność
Bezpieczeństwo
* 5. Jakie skutki według Pana/Pani generuje rozwijanie sieci miejskiej wi-fi ?
Infrastruktura ICT
* 6. Jakie efekty generowane są przez rozwijanie infrastruktury informatycznej miasta(np. dostęp do sieci światłowodów)
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi
Możliwość stworzenia szybkiej i wydajnej sieci w całym mieście.
Stworzenie sprzyjającego obszaru dla rozwoju oraz tworzenia przedsiębiorstw związanych z technologiami ICT.
Zwiększenie atrakcyjności miasta zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorstw
* 7. Czy uważa Pan/Pani, że rozwój infrastruktury cyfrowej w współczesnym mieście jest niezbędna ?
Tak (Dlaczego ?)
Nie (Dlaczego ?)
* 8. Jak ocenia Pan/Pani infrastrukturę ICT w Katowicach ?
Bardzo źleRaczej źleDostatecznieRaczej dobrzeBardzo dobrze
Odpowiedź
E-administracja
* 9. Jakie efekty niesie za sobą stworzenie e-administracji w mieście.
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi
Usprawnienie funkcjonowania administracji miejskiej.
Zmniejszenie kolejek w urzędach.
Swoboda dostępu do dokumentacji oraz przy załatwianiu spraw przez petenta.
Zmniejszenie zatrudnienia personelu w budynkach administracji publicznej
Zmniejszenie kosztów funkcjonowania budynków administracji publicznej.
* 10. Czy korzystał Pan/Pani z usług e-administracji w mieście Katowice ?
Tak
Nie (proszę przejść do pytania 12)
11. Jak ocenia pan/Pani następujące czynniki związane z e-administracją w Katowicach.
NegatywnieRaczej negatywnieObojętnieRaczej pozytywnieBardzo pozytywnie
Szybkość działania
Ilość stref które obejmuje e-urząd
Stopień informowania o takiej możliwości
Wygoda korzystania
Możliwość uzyskania pomocy
Hackerspace
* 12. Czy zna Pan/Pani termin „Hackerspace” ?
Nie
Hackerspace to społeczność ludzi z różnych obszarów zainteresowań, związanych z technologiami, którzy spotykają się w miejscu, gdzie mogą tworzyć, integrować się, uczyć się, oraz realizować własne projekty. Jest ona stworzona przez mieszkańców danego regionu/miasta, opłacana ze składek członkowskich.
* 13. Jakie efekty może wygenerować taki projekt jak Hackerspace ?
* 14. Czy uważa Pan/Pani Hackerspace za praktyczny projekt realizowany przez społeczność ?
Tak
Nie
Nie mam zdania
Wirtualne wycieczki
* 15. Według Pani/Pana jakie efekty dla miasta mogą generować wirtualne wycieczki po mieście ?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi
Pozwalają na zwiedzanie miast osobą niepełnosprawnym bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania.
Pozwalają zapoznać się z ofertą turystyczną miasta.
Mogą być wykorzystywane w celach marketingowych miasta.
E-rozrywka
* 16. Czy brał/a Pan/Pani na takim wydarzeniu związanym z e-sportem np. (Intel Extreme Master) w Katowicach ?
Tak
Nie
* 17. Jakie efekty może przynieść organizowanie tego typu wydarzeń w mieście ?
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi
Promocja miasta na arenie międzynarodowej.
Pobudzenie turystyki.
Stworzenie renomy oraz wizytówki miasta.
Zachęcenie inwestorów związanych z technologiami ICT.
Reklama za pośrednictwem zawodników jak i osób prowadzących własny kanał na serwisach takich jak np. YouTube, Twitch.
Stworzenie nowych miejsc przygotowanych na takie wydarzenia jak IEM.
Rozwój infrastruktury cyfrowej.
18. Jak według Pani/Pana wypadły Katowice podczas organizowania Intel Extreme Master pod względem ?
Można pominąć
Bardzo źleŹleŚrednioDobrzeBardzo dobrze
Infrastruktury ICT
Zapewnionej przestrzeni
Bezpieczeństwa
Miejsca w którym odbywało się wydarzenie
Komunikacji
Informacji dla uczestników wydarzenia.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .