Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta

Szanowni Państwo!

Jestem studentką studiów magisterskich na kierunku położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przeprowadzam badania, które posłużą mi do napisania pracy magisterskiej na temat jakości życia osób które w przeszłości były leczone z powodu choroby nowotworowej. Ankieta skierowana jest do osób, które w dzieciństwie były leczone z powodu choroby nowotworowej. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do napisania mojej pracy.
Serdecznie dziękuję za udział w ankiecie.
* 1. Płeć
Kobieta
Mężczyzna
* 2. Wiek obecnie
* 3. Miejsce zamieszkania
wieś
miasto 30-50 tys. mieszkańców
miasto 60-90 tys. mieszkańców
miasto > 100 tys. mieszkańców
* 4. Wykształcenie
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 5. W jakim wieku rozpoznano u Pani/ Pana chorobę nowotworową ?
* 6. Proszę podać jakie to było rozpoznanie
7. Jaka była przyczyna zgłoszenia się do lekarza i przeprowadzenia badań przed chorobą ?
nieprawidłowe wyniki badań kontrolnych
utrata masy ciała/ ile kg …….
stany gorączkowe o nie znanym pochodzeniu
obecność wybroczyn, wylewów na skórze lub/i śluzówkach
uporczywy ból brzucha
nawracające bóle czego?..................................................................
wymioty/ w jakich sytuacjach występujące………………….
zaburzenia równowagi
zaburzenia mowy/ jak się objawiające…………..
nawracające infekcje
zaburzenia widzenia
bóle kości i stawów / w jakich sytuacjach występujące…………………………
wybadanie/wyczucie guza/ w jakiej lokalizacji……………………..
powiększone węzły chłonne/ w okolicy: ……..
silne bóle głowy/ jak często występujące i gdzie zlokalizowane.....................................................
występujące omdlenia/ w jakich sytuacjach i jak często…………..
objawy które zaniepokoiły rodziców i bliskich/ jakie były to objawy………………..
inne/ jakie……………………


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .