Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Bezpieczeństwo podróży w dark tourism na przykładzie strefy wykluczenia Ukrainy

ANKIETA

Szanowni Państwo!

Jestem studentem Politechniki Białostockiej na kierunku Turystyka i Rekreacja. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej bezpieczeństwa podróży w dark tourism na przykładzie strefy wykluczenia Ukrainy. Ankieta jest w pełni anonimowa i będzie ona służyła jedynie celom badawczym przy pisaniu pracy licencjackiej. W pytaniach należy zaznaczyć jedną odpowiedź, chyba że podano inaczej. Proszę o rzetelne wypełnienie ankiety.

Mateusz Obrycki
1. Czy spotkał/-a się Pan/Pani z pojęciem dark tourism?
Tak
Nie
2. Czy zwiedzał/-a Pan/Pani inne miejsca mające związek ze śmiercią (np. miejsca katastrof, masowej śmierci, ludobójstwa czy morderstw)? Jeżeli tak to jakie?
Tak (jakie?)
Nie
3. Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani o wycieczce?
Relacja znajomych
Internet
Reklama biura podróży
Inne (jakie?)
4. Czy jest to Pana/Pani pierwsza wizyta w strefie wykluczenia Ukrainy? Jeżeli nie to która?
Tak, pierwsza
Nie (która?)
5. Czy uważa Pan/Pani, że promieniowanie w strefie jest nadal niebezpieczne?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie
6. Kto zapoznał Pana/Panią z procedurami bezpieczeństwa w strefie? Można udzielić wielu odpowiedzi.
Biuro podróży
Przewodnik
Pracownik strefy
Dokonałem/-am tego samodzielnie
Nie zapoznano mnie z procedurami bezpieczeństwa
Inne (jakie?)
7. W jaki sposób przygotowywał/-a się Pan/Pani do wyprawy? Można udzielić wielu odpowiedzi.
Zapoznałem/-am się z historią katastrofy
Przeglądałem/-am fora na temat wyprawy do strefy
Kompletowałem/-am sprzęt/ekwipunek
Czytałem/-am relacje z wypraw
Poszukiwałem/-am informacji na temat zasad bezpieczeństwa w strefie
Nie przygotowywałem/-am się w ogóle
Inne (jakie?)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .