Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena pracowników na temat strategii rozwoju firmy

1. Czy kiedykolwiek zapoznali się Państwo ze strategią rozwoju opracowana przez firmę ?
a) tak
b) nie
2. Dlaczego zapoznali się Państwo ze strategią firmy?
a) uznałam/em , że jest to obowiązek każdego pracownika
b) chciałam/em wiedzieć jakie są możliwości rozwojowe w firmie, w której pracuje
c) zostałam/em do tego zachęcony przez zarząd
d) zostałam/em do tego zobligowany przez zarząd
3. Dlaczego nie zapoznali się Państwo ze strategią firmy?
a) nie wiedziałam/em o jej istnieniu
b) uznałam/em, że jej znajomość nie jest mi potrzebna w codziennej pracy
c) nikt nie zachęcał mnie do zapoznania się z nią
d) nie dotyczy
4. Czy znasz treść misji, wizji oraz celów strategicznych firmy?
a) tak
b) nie
c) słyszałam/em o niej ale nie pamiętam jej treści
5. Czym jest dla Ciebie misja i wizja firmy?
a) hasłami określającymi sens istnienia firmy
b) hasłami nie mającymi przełożenia na rzeczywistość
c) hasłami, z którymi firma się utożsamia i jej działania za wszelką cenę zmierzają do ich realizowania
6. Czy dostrzegają Państwo korzyści poprzez wdrażanie w firmie konkretnych kroków dążących do rozwoju ?
a) tak
b) nie
7. Czy według Państwa rozwój firmy jest szansa również na rozwój pracowników ?
a) tak
b) nie
8. Co według Państwa stanowi największą przeszkodę w dążeniu do realizacji strategii rozwojowej?
a) brak doświadczenia w realizowaniu większych niż dotychczas proktach
b) brak wystarczających zasobów finansowych
c) brak partnerów zagranicznych
d) brak wykwalifikowanej kadry
e) brak dokładnie sprecyzowanych kroków działania
f) zbyt małe zaangażowanie pracowników
9. Czy według Państwa rozwój firmy jest szansą na poprawienie finansowych warunków pracy?
a) tak
b) nie
10. Który z czynników według Państwa najmocniej wpływa na wdrażanie w życie założeń misji wizji oraz strategii firmy?
a) zaangażowanie pracowników
b) zaangażowanie zarządu
11. propozycje udoskonaleń działań dążących do wdrażania strategii rozwoju
12. Co Państwa zdaniem najmocniej utrudnia w firmie realizację strategii rozwoju?
a) chaos organizacyjny
b) zbyt małe zaangażowanie zarządu
c) zbyt małe zaangażowanie pracowników
d) niewystarczające wprowadzenie pracowników w plan działania
13. Płeć
kobieta
mężczyzna
14. wiek
poniżej 18 lat
18 – 28
29 – 39
40 – 50
powyżej 51 lat
15. Wykształcenie
Niepełne podstawowe
Podstawowe
Gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Wyższe zawodowe (licencjat, inż.)
Wyższe (magister)
16. Staz pracy w firmie Mont Chem
poniżej roku
1 rok
2-5 lat
powyżej 5 lat


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .