Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena poziomu jakości usług miejskiego transportu tramwajowego w Krakowie

Szanowni Państwo, zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu, którego celem jest zebranie informacji na temat poziomu jakości transportu tramwajowego w Krakwie. Badanie jest skierowane do użytkowników transportu tramwajowego, jego celem jest poprawa świadczonych usług. Ankieta jest w pełni anonimowa.
1. Czyna stałe mieszka Pan(i) w Krakowie?
tak
nie, ale często bywam w Krakowie
nie, jestem tutaj przejazdem
2. Jak często korzysta Pan(i) z transportu tramwajowego w Krakowie?
codziennie
kilka razy w tygodniu
kilka razy w miesiącu
kilka razy w roku
nie korzystam
3. W jakim celu korzysta Pan(i) z komunikacji tramwajowej? [można zaznaczyć kilka]
dojazd do pracy
dojazd na uczelnię
dojazd na zakupy
dojazd w celach towarzyskich
inne
4. Na co zwraca Pan(i) największą uwagę, podczas korzystania z komunikacji tramwajowej? [można zaznaczyć kilka]
punktualność
ilość tras
czystość
stan techniczny
nowoczesność
komfort jazdy
częstotliwość kursowania
5. Z jakich linii Pan(i) najczęściej korzysta? [można zaznaczyć kilka]
dzienne miejskie
nocne miejskie
dzienne aglomeracyjne
nocne aglomeracyjne
6. Czy korzystał(a) Pan(i) z komunikacji tramwajowej poza Krakowem? [można zaznaczyć kilka]
tak, w innym miastach w Polsce
tak, w innych miastach w Europie
tak, innych miastach na świecie
nie
7. Proszę ocenić:
bardzo źleźleśredniodobrzebardzo dobrze
stan techniczny pojazdów
nowoczesność pojazdów
częstotliwość kursowania
punktualność
wyposażenie w automaty biletowe, ich działanie (np. możliwość płacenia kartą)
przystosowanie dla niepełnosprawnych
poziom cen biletów
dostępność rozkładów jazdy
8. W jaki sposób sprawdza Pan(i) najczęściej rozkład jazdy?
na przystankach
w Internecie
przez aplikację
9. Proszę ocenić
bardzo źleźleśredniodobrzebardzo dobrze
czystość w tramwajach
wygląd pojazdów
komfort jazdy
działanie klimatyzacji/ogrzewania
poczucie bezpieczeństwa w czasie jazdy
ilość miejsc siedzących
ilość miejsc na wózki/rowery
dostępność do gniazdek USB
kultura kierowcy
10. Proszę ocenić przystanki tramwajowe
bardzo źleźleśredniodobrzebardzo dobrze
rozmieszczenie przystanków
ogólny wygląd przystanków
ilość ławek, koszy na śmieci
tablice informacyjne
przystosowanie dla niepełnosprawnych
11. Co sądzi Pan(i) o trasach, po których tramwaje kursują - czy minimalizują ilość koniecznych przesiadek?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie mam zdania
12. Czy w razie potrzeby linie są dobrze skomunikowane z innymi?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
nie mam zdania
13. Jak ocenia Pan(i) poziom informacji o zmianach w rozkładzie jazdy, darmowych przejazdach, awariach itp.?
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
nie mam zdania
14. Jak ocenia Pan(i) poziom komunikacji tramwajowej w Krakwie w stosunku do takowej w innych miastach ?
bardzo dobrze
dobrze
źle
bardzo źle
nie mam zdania/ nie mam porównania
15. Co uważa Pan(i) za największe zalety komunikacji miejskiej w Krakwie?
16. Co uważa Pan(i) za największe wady komunikacji miejskiej w Krakwie?
* 17. Płeć
kobieta
mężczyzna
* 18. Wiek
<18
19-26
27-40
41-65
>65
* 19. Status zawodowy
pracujący
uczeń/student
bezrobotny
emeryt/rencista


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .