Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Rola bankowości elektronicznej w finansach osobistych gospodarstw domowych

* 1. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe korzysta z usług bankowości elektronicznej?
(jeśli odpowiedź brzmi ''tak'' proszę przejść do pytania nr 3)
tak
nie
2. Przyczyny nie korzystania przez Pana(i) gospodarstwo domowe z usług bankowości elektronicznej
(pytanie dla osób nie korzystających z usług bankowości elektronicznej)
brak zaufania do Internetu/ obawy o bezpieczeństwo
brak swobodnego dostępu do Internetu
nieodczuwalne potrzeby
nieznajomość tematu/zbyt mała wiedza
preferowanie bezpośredniego kontaktu z pracownikami banku
* 3. Ile osób w Pana(i) gospodarstwie domowym, nie licząc Pana(i), korzysta z usług bankowości elektronicznej?
Nikt poza mną
1
2
3
4 lub więcej
* 4. Jak długo Pana(i) gospodarstwo domowe korzysta z usług bankowości elektronicznej?
0-6 miesięcy
7-12 miesięcy
1-4 lat
Powyżej 4 lat
* 5. Jak często Pana(i) gospodarstwo domowe korzysta z bankowości elektronicznej ?
Codziennie
Raz w tygodniu
Kilka razy w tygodniu
Kila razy w miesiącu
Kilka razy w roku
* 6. Czy korzysta Pana(i) gospodarstwo domowe z usług bankowości internetowej?
(jeśli odpowiedź brzmi ‘’nie’’ proszę przejść do pytania nr 11)
tak
nie
7. Ile osób w Pana(i) gospodarstwie domowym, nie licząc Pana(i), korzysta z usług bankowości internetowej?
Nikt poza mną
1
2
3
4 lub więcej
8. Z jakich usług bankowości internetowej Pana(i) gospodarstwo domowe korzysta?
Sprawdzanie salda rachunku
Opłacanie rachunków
Zakładanie lokat
Sprawdzanie historii rachunku
Uzyskanie szybkich kredytów
Dokonywanie wypłat i wpłat środków za pomocą kart płatniczych
Inne
Nie korzystam(y)
9. W jakim miejscu najczęściej Pana(i) gospodarstwo domowe korzysta z bankowości internetowej?
W domu
W pracy
W szkole/uczelni
U znajomych/rodziny
W każdym możliwym miejscu
10. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe założyłoby konto za pośrednictwem Internetu (np. przez kuriera, pocztę)?
Tak, bez problemu
Możliwe, po głębszym zastanowieniu
Nie, muszę mieć kontakt z oddziałem banku
* 11. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe korzysta z usług bankowości telefonicznej?
(jeśli odpowiedź brzmi ‘’nie’’ proszę przejść do pytania nr 14)
tak
nie
12. Ile osób w Pana(i) gospodarstwie domowym, nie licząc Pana(i), korzysta z usług bankowości telefonicznej?
Nikt poza mną
1
2
3
4 lub więcej
13. Z jakich usług Pana(i) gospodarstwo domowe korzysta najczęściej za pośrednictwem bankowości telefonicznej?
(max 3 odpowiedzi)
Sprawdzanie salda rachunku
Historia operacji
Dokonywanie przelewów i płatności
Zakładanie lokat terminowych
Zaciąganie kredytu/pożyczki
Ustalanie stałych zleceń płatności
Zamawianie czeków, kart płatniczych i kredytowych
Ubezpieczenie
Doradztwo
Serwis informacyjny
* 14. Z jakich kanałów dostępu Pana(i) gospodarstwo domowe korzysta?
Home banking (bankowość domowa)
Internet
Bankomat
Wpłatomat
Kiosk multimedialny
WAP (urządzenia mobilne)
Terminal POS (urządzenie do dokonywania płatności, np. w sklepach)
SMS
Call Center- usługa świadczona przez telefon
15. Jeżeli zaznaczył(a) Pan(i) kilka odpowiedzi w pytaniu 20, proszę wybrać nazwę kanału, z którego korzysta Pana(i) gospodarstwo domowe najczęściej.
Home banking (bankowość domowa)
Internet
Bankomat
Wpłatomat
Kiosk multimedialny
WAP (urządzenia mobilne)
Terminal POS (urządzenie do dokonywania płatności, np. w sklepach)
SMS
Call Center- usługa świadczona przez telefon
* 16. Jak często w ciągu miesiąca Pana(i) gospodarstwo domowe dokonuje operacji przelewów przez elektroniczne kanały dostępu?
9 lub więcej
6-8
3-5
0-2
* 17. Z jakiego typu zadłużenia Pana(i) gospodarstwo domowe korzysta najczęściej?
Kredyt konsumencki
Kredyt hipoteczny
Kredyt samochodowy
Debet w ROR
Karta kredytowa
Kredyt gotówkowy/pożyczka
Zakup na raty
* 18. Na zakup jakich dóbr materialnych Pana(i) gospodarstwo domowe wzięło kredyt/pożyczkę w ostatnich kilku latach?
Zakup mieszkania
Budowa domu
Zakup działki
Zakup samochodu
Zakup produktów RTV/AGD
* 19. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe jest zadowolone z bankowości elektronicznej?
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Trudno powiedzieć
Raczej nie
Zdecydowanie nie
* 20. Jakie zalety Pana(i) gospodarstwo domowe widzi w bankowości elektronicznej?
Dostęp do konta przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu
Wygoda
Oszczędność czasu
Niskie koszty
Możliwość stałej kontroli wydatków
Brak
* 21. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe uważa korzystanie z bankowości elektronicznej za bezpieczne?
Tak
Nie
Nie wiem
* 22. Która forma według Pana(i) gospodarstwa domowego jest najbezpieczniejsza?
Zdecydowanie bankowość tradycyjna
Raczej bankowość tradycyjna
Raczej bankowość elektroniczna
Zdecydowanie bankowość elektroniczna
* 23. Jak Pana(i) gospodarstwo domowe ocenia poziom bezpieczeństwa usług bankowości elektronicznej?
bezpiecznawymaga poprawyniski poziom bezpieczeństwanie mam zdania
Bankowość internetowa
Bankowość terminalowa (bankomaty)
Bankowość telefoniczna
Karty płatnicze
* 24. Jaki rodzaj zabezpieczeń stosuje Pana(i) gospodarstwo domowe w zakresie korzystania z usług bankowości internetowej?
Stałe hasło
Karta uwierzytelniająca
Kody jednorazowe
Jednorazowe hasła SMS
Token
Podpis elektroniczny
Numer PIN
* 25. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe napotkało jakieś trudności podczas korzystania z bankowości elektronicznej ?
Nigdy
Raz
Czasem coś nie działa
Ciągle coś nie działa
* 26. Co budzi u Pana(i) w gospodarstwie domowym największy niepokój przy korzystaniu z bankowości internetowej ?
Włamanie na konto
Przejęcie hasła i loginu
Fałszywa strona banku
Wirusy, trojany, robaki
Nie ma się czego bać
Trudno powiedzieć
* 27. Gdzie Pana(i) gospodarstwo domowe napotyka na reklamy bankowości elektronicznej najczęściej?
W Internecie
W telewizji
W prasie
W radio
Nigdzie nie spotkałem (spotkaliśmy)
Reklamy uliczne
* 28. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
* 29. Wiek:
Poniżej 18 roku życia
18-20 lat
21-25 lat
26-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
powyżej 51 roku życia
* 30. Miejsce zamieszkania:
Wieś
Miasto do 10 tyś. mieszkańców
Miasto od 10 do 100 tyś. mieszkańców
Miasto od 100 do 500 tyś. Mieszkańców
Powyżej 500 tyś. mieszkańców
* 31. Aktualnie:
Uczę się/studiuję
Pracuję
Jestem bezrobotny(a)
Jestem emerytem(tką)/rencistą(tką)
* 32. Wykształcenie:
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
* 33. Liczba osób w gospodarstwie domowym:
1
2
3-4
5-6
Powyżej 6


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .