Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Zainteresowanie kobiet piłką nożną

Szanowni Państwo,
W ramach przygotowania pracy licencjackiej, prowadzę badania ilościowe dotyczące zainteresowania piłką nożną wśród kobiet. Proszę o wypełnienie ankiety,dzięki której będę mogła zebrać materiał badawczy do swojej analizy. Udział w ankiecie jest całkowicie dobrowolny. Ankieta jest całkowicie anonimowa, dane takie jak: miejsce zamieszkania czy dochód mają jedynie posłużyć celom badawczym, statystycznym.
Ankieta kierowana jest tylko i wyłącznie do kobiet.

Proszę odpowiadać na poniższe pytania zgodnie z Pani własnymi przekonaniami. Proszę zaznaczyć kółkiem odpowiedź z którą Pani się zgadza. Proszę zaznaczyć przy każdym pytaniu po jednej odpowiedzi, chyba że została zaznaczona możliwość wielokrotnego wyboru. Na pytanie gdzie zostało wyznaczone specjalne miejsce, proszę odpowiedzieć pisemnie, zgodnie ze swoim zdaniem.

z poważaniem
Natalia Dutkiewicz
* 1. Proszę zaznaczyć swoją płeć.
Kobieta


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .