Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie potrzeb przedsiębiorstw sektora turystycznego w zakresie kompetencji kadr pracowniczych

1. Pytanie pierwsze
2. Wielkość zatrudnienia w podmiocie
do 9 pracowników
od 10 do 49 pracowników
od 50 do 249 pracowników
250 i powyżej
3. Wiodący zakres świadczonych usług
Hotelarskie
Gastronomiczne
Uzdrowiskowe
Sportowo – rekreacyjne
Transportowe
Inne
4. Obszar funcjonowania
Powiat bartoszycki
Powiat braniewski
Powiat działdowski
Powiat elbląski
Powiat ełcki
Powiat giżycki
Powiat gołdapski
Powiat iławski
Powiat kętrzyński
Powiat lidzbarski
Powiat mrągowski
Powiat nidzicki
Powiat nowomiejski
Powiat olecki
Powiat olsztyński
Powiat ostródzki
Powiat piski
Powiat szczycieński
Powiat węgorzewski


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .