Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

SDA_JAVAwro1_ankieta ewaluacyjna_nr_10_Najczuk

1. Jak oceniasz prowadzenie zajęć przez Adriana Najczuka
1 - 3 - poziom niski
4 - 6 - poziom przeciętny
7 - 9 - poziom wysoki
10 - poziom wybitny
12345678910
Merytoryczne przygotowanie do zajęć
Umiejętność przekazywania wiedzy
Kontakt z uczestnikami
Wsparcie w rozwiązywaniu problemów
2. Jak oceniasz swoją wiedzę z tematu/-ów prowadzonych przez Trenera
1 - 3 - poziom niski
4 - 6 - poziom przeciętny
7 - 9 - poziom wysoki
10 - poziom wybitny
12345678910
Przed zajęciami
Po zajęciach
3. W jakim stopniu zajęcia prowadzone przez Trenera spełniły Twoje oczekiwania?
1 - 3 - poniżej moich oczekiwań
4 - 6 - częściowo spełniające moje oczekiwania
7 - 9 - zgodne z moimi oczekiwaniami
10 - zdecydowanie przewyższające moje oczekiwania
12345678910
Realizowane treści
Sposób prowadzenia zajęć
4. Ogólna ocena dotychczasowych zajęć
1 - 3 - poziom niski
4 - 6 - poziom przeciętny
7 - 9 - poziom wysoki
10 - poziom wybitny
12345678910
Poziom zajęć
Organizacja kursu
Warunki do przyswajania wiedzy
Dostępny sprzęt
Komunikacja z trenerami
Komunikacja z organizatorami
Osobisty poziom zadowolenia z uczestnictwa


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .