Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Turystyka osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo.
Jestem studentką III-go roku Turystyki i Rekreacji na Politechnice Białostockiej. Prowadzę badania dotyczące turystyki osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane jedynie w celach naukowych. Dziękuję za poświęcony czas.
* 1. Jak często Pan/i podróżuje?
częściej niż 5 razy do roku
2-4 razy do roku
raz w roku
raz na kilka lat
nie podróżuję
* 2. Czy chciałby/chciałaby Pan/i podróżować częściej?
zdecydowanie tak
tak
raczej tak
nie
nie wiem
3. Wśród Pana/i wyjazdów dominuje?
Turystyka krajowa
Turystyka zagraniczna
* 4. Co utrudnia/ uniemożliwia podróżowanie? (Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze).
stan zdrowia
brak pieniędzy
negatywne nastawienie społeczeństwa
niedostosowana infrastruktura turystyczna
brak wsparcia ze strony rodziny
brak wykwalifikowanej kadry
brak odpowiedniej oferty turystycznej dla osób niepełnosprawnych
brak czasu wolnego
niechęć do opuszczania domu
* 5. W jakim celu najczęściej Pan/i podróżuje? (Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze).
wypoczynkowym / rekreacyjnym
rehabilitacyjnym / zdrowotnym
krajoznawczym / edukacyjnym
religijnym (pielgrzymki)
służbowym
rozrywkowym
odwiedziny u krewnych/znajomych
* 6. Z jakiego typu bazy noclegowej Pan/i najczęściej korzysta?
hotele
motele
pensjonaty
gospodarstwa agroturystyczne
noclegi u krewnych/znajomych
pola namiotowe
* 7. Z jakiego środka transportu korzysta Pan/i najczęściej?
samochód
autobus
pociąg
samolot
* 8. Kto odpowiada za organizację wyjazdów turystycznych, z których Pan/i korzysta?
organizuję samodzielnie
rodzina/znajomi
biuro podróży
9. Czy Pana/i zdaniem obiekty turystyczne w województwie podlaskim są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych?
tak
raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem
10. Czy Pana/i zdaniem personel w obiektach turystycznych jest odpowiednio przeszkolony do przyjmowania osób niepełnosprawnych?
tak
raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem
11. Proszę uszeregować w skali od, 1 do 9, które z barier architektonicznych, uważa Pan/i za najczęściej spotykane? (1 - najczęściej, 9 - najrzadziej).
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   wysokie progi, schody
 •   brak podjazdów
 •   zbyt wąskie drzwi wejściowe
 •   brak poręczy
 •   wąskie korytarze
 •   nieprzystosowane toalety
 •   zbyt wysokie usytuowanie okienek biletowych, kasowych
 •   złe umiejscowienie w pokojach hotelowych wyłączników światła, sygnalizacji przywoławczej, telefonu
 •   brak stosownych oznaczeń
* 12. Czy obiekty turystyczne w województwie podlaskim, dysponują ofertą skierowaną do osób niepełnosprawnych?
tak
raczej tak
raczej nie
nie
nie wiem
13. Jeśli tak to gdzie, się Pan/i z tą ofertą spotkała?
Jeśli odpowiedział/a Pan/i, w pytaniu 12, że nie proszę ominąć pytanie numer 13
w prasie
w Internecie
w radiu
w biurze turystycznym
w telewizji
* 14. Który element oferty turystycznej wymaga według Pana/i największej poprawy?
transport
nocleg
personel
atrakcje turystyczne
15. Proszę uszeregować w skali od, 1 do 6, który sposób reklamowania oferty turystycznej skierowanej do osób niepełnosprawnych jest najlepszy. (1 - najgorszy, 6 - najlepszy)
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
 •   Internet
 •   prasa
 •   radio
 •   telewizja
 •   ulotki
 •   spotkania informacyjne
* 16. Jak dużą przeszkodę w uprawianiu turystyki stanowi Pana/i niepełnosprawność?
dużą
średnią
małą
żadną
* 17. Jakie korzyści zdobywa Pan/i poprzez podejmowanie wyjazdów turystycznych? (Proszę zaznaczyć 3 najważniejsze).
poznanie ciekawych miejsc
zawieranie nowych znajomości
rozwijanie zainteresowań
możliwość poprawy kondycji fizycznej
integracja ze społeczeństwem
pokonywanie własnych obaw, lęków, kompleksów
nabywanie nowych umiejętności
oderwanie się od szarej rzeczywistości
wpływ na stan zdrowia
żadne z powyższych
* 18. Jakie formy turystyczne są dla Pana/i najbardziej atrakcyjne?
turystyka zdrowotna (wyjazdy rehabilitacyjne)
turystyka aktywna (spływy kajakowe, wędrówki górskie i nizinne, narciarstwo itp.)
turystyka krajoznawcza
turystyka wypoczynkowa
* 19. Czy korzysta Pan/ Pani z usług biura podróży?
Tak
Nie
20. Co jest przyczyną tego, że nie korzysta Pan/Pani z usług biura podróży?
Jeśli odpowiedział/a Pan/i pozytywnie na pytanie nr 19, proszę przejść do pytania nr 21.
brak ofert dla niepełnosprawnych
nie jestem zainteresowany /a
zbyt duże koszty przejazdów
* 21. Czy w naszym województwie spotkała się Pan/i z ofertą wyjazdów turystycznych skierowaną do osób niepełnosprawnych?
Tak
Nie
Nie pamiętam
* 22. Posiadany stopień niepełnosprawności:
znaczny stopień niepełnosprawności/I grupa inwalidzka
umiarkowany stopień niepełnosprawności/II grupa inwalidzka
lekki stopień niepełnosprawności/III grupa inwalidzka
nie posiadam orzeczenia o niepełnosprawności
* 23. Rodzaj niepełnosprawności:
ruchowa
niedowidzący/ niewidomy
niedosłyszący/ głuchoniemy
* 24. Płeć:
kobieta
mężczyzna
* 25. Wiek:
do 15 lat
15-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
powyżej 45 lat
* 26. Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
* 27. Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto od 10 do 50 tys. mieszkańców
miasto od 50 do 100 tys. mieszkańców
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .