Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta satysfakcji pracowników

* 1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z pracy?
tak
raczej tak
trudno powiedzieć
nie
* 2. Co Pana/Pani zdaniem wpłynęłoby znacząco na wzrost Pana/Pani poziomu zadowolenia i satysfakcji?
Proszę zaznaczyć odpowiednie. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
możliwość awansu
wynagrodzenie
nagrody i świadczenia pozapłacowe (np. ubezpieczenia pracownicze, kursy językowe, itp.)
możliwość rozwoju swoich kwalifikacji
stosunki między pracownikami i przełożonymi
możliwość szkoleń
* 3. Które z czynników motywacyjnych wpływają na Pana/Pani motywację i zaangażowanie?
Można udzielić wielu odpowiedzi w wierszu
wysoko motywujeśrednio motywujenisko motywujenie motywujenie występuje
pewne wynagrodzenie
wysokie wynagrodzenie
sprawiedliwe wynagrodzenie
"trzynastka"
nagroda pieniężna
telefon komórkowy
samochód służbowy
laptop
udział w szkoleniach
doskonalenie zawodowe
stałe godziny pracy
elastyczne godziny pracy
stałość i pewność zatrudnienia
praca w zgranym zespole
* 4. Który z wymienionych czynników w największym stopniu wpływa na Pana/Pani zaangażowanie w wykonywaną pracę?
Proszę zaznaczyć wg stopnia oddziaływania:
1- najbardziej wpływa, 6 – najmniej wpływa
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   wynagrodzenie
  •   nagroda
  •   stabilność zatrudnienia
  •   uznanie
  •   awans
  •   szkolenia
* 5. Czy jest coś, co w miejscu pracy Ci przeszkadza lub coś, co chciałbyś/chciałabyś zmienić?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .