Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

NepotyzmWERNER

* 1. Płeć
Kobieta Mężczyzna
2. Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
3. Miejsce zamieszkania
Miasto
Wieś
4. Proszę zaznaczyć, które z niżej wymienionych zachowań jest uznawane przez Pana/Panią za nepotyzm? (maksymalnie 2)
Faworyzowanie krewnych, znajomych lub osoby z polecenia poprzez obsadzanie ich na wysokich stanowiskach
Faworyzowanie krewnych, znajomych lub osoby z polecenia przy obsadzaniu ich na dowolne stanowiska
Przyjmowanie lub wręczanie korzyści materialnych w zamian za załatwianie konkretnych spraw
Przywłaszczanie majątku będącego dobrem publicznym
Przywłaszczanie majątku będącego dobrem prywatnym
Wykorzystywanie wykonywanego zawodu w celu wzbogacenia się
Załatwianie zleceń bądź kontraktów publicznym osobom z rodziny lub znajomym
Inne – jakie?
5. Czy według Pani/Pana zjawisko nepotyzmu jest zjawiskiem moralnie nagannym?
Tak
Nie
6. Czy według Pani/Pana zjawisko nepotyzmu jest zjawiskiem korupcyjnym?
Tak
Nie
7. Jak często spotyka się Pani/Pan z informacją o zdobytej pracy poprzez znajomości bądź pokrewieństwo?
Bardzo często
Często
Czasami
Rzadko
Bardzo rzadko
8. Czy według Pani/Pana zjawisko nepotyzmu może być w jakiś sposób usprawiedliwione?
Tak
Nie
9. Jeśli uważa Pani/Pan, że nepotyzm może zostać usprawiedliwony, proszę zaznaczyć w jakch przypadkach
Gdy zatrudniana osoba posiada kwalifikacje odpowiednie na dane stanowisko
Gdy brakuje kandydatów na dane stanowisko
Gdy zatrudniana jest do rodzinnego przedsiębiorstwa
10. Według Pani/Pana gdzie najczęściej występuje zjawisko nepotyzmu (maksymalnie 3)
Przetargi na roboty publiczne
Administracja
Oświata
Służba zdrowia
Polityka
Media
Przedsiębiorstwa prywatne
11. Kto według Pani/Pana jest odpowiedzialny zjawiskom korupcji
Politycy, tworząc prawo
Obywatele, korzystając oraz pozwalając na to zjawisko
12. Czy w Pani/Pana miejscu pracy dochodzi do zjawiska nepotyzmu?
Tak
Nie
13. Czy według Pani/Pana zjawisko nepotyzmu w w Pańskim miejscu pracy mogłoby być zjawiskiem pozytywnym?
Tak
Nie
14. Czy nepotyzm w administracji publicznej powinien być zakazany prawnie?
Tak
Nie
15. Proszę wskazać w skali od 1 do 10 poziom swojej akceptacji dla nepotyzmi w administacji publicznej, gdzie 1 oznacza brak akceptacji; 10 – pełną akceptację
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16. Proszę wskazać w skali od 1 do 10 poziom swojej akceptacji dla nepotyzmu w prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie 1 oznacza brak akceptacji; 10 – pełną akceptację
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17. Czy uważa Pan/Pani się za osobę skłonną do nepotyzmu?
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
18. Proszę w skali od 1 do 10 wskazać poziom akcepetacji dla przyjęcia pomocy od osoby bliskiej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .