Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

PRAGA PÓŁNOC JAKO DZIELNICA ROZWOJU OCZAMI WARSZAWIAKÓW

* 1. Jakie ma Pan/Pani pierwsze skojarzenia z Pragą Północ ?
proszę o zaznaczenie min. 1 odp, max. 4 odp
niepowtarzalna atmosfera, unikatowość
bieda
dzielnica z tradycją
podwórkowe kapliczki
Dworzec Wileński
przestępczość, kradzieże
bazar Różyckiego
stare, zniszczone kamienice
zbuntowana młodzież
narkomania, alkoholizm
ul. Ząbkowska
dzielnica wyjątkowa
* 2. Jak często bywa Pan/Pani na Pradze Północ ?
Proszę wybrać 1 odpowiedź. Jeśli zaznaczono "w ogóle" proszę przejść do pytania nr. 4
bardzo często
często
sporadycznie
w ogóle
3. Jeśli odwiedza Pan/Pani Pragę Północ proszę o podanie motywów/celów?
Proszę o zaznaczenie max. 3 odpowiedzi

liczne i oryginalne puby, restauracje, kawiarnie
znajomi
sprawy służbowe
rodzina
imprezy muzyczne, kulturalne
* 4. Co się Pani/Panu podoba w tej dzielnicy?
Proszę o zaznaczenie max. 3 odpwiedzi
klimat dzielnicy
architektura
odmienność
dobrze rozwinięta komunikacja
ciągły rozwój i inwestycje
* 5. Co się Pani/Panu nie podoba w tej dzielnicy?
Proszę o zaznaczenie max. 3 odpowiedzi
brak ścieżek rowerowych
alkoholizm
przemoc
brak prywatnych szkół
brak ładu estetycznego
społeczność lokalna
* 6. Czy w opinii Pani/Pana Praga Północ jest dzielnicą przyszłości?
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
tak, ponieważ coraz więcej ludzi interesuję się Pragą Północ
tak, ponieważ jest prowadzony program rewitalizacji Pragi, który zapewni rozwój
tak, ponieważ budowane są nowoczesne osiedla
nie, ponieważ jest to dzielnica bardzo niestabilna i jej mieszkańcom ciężko jest wytrwać na drodze w kierunku zmian
nie, ponieważ panuje za duża przestępczość, która wpływa na opinię dzielnicy
* 7. Czy poleciłby/aby Pan/Pani Praga Północ w celu odwiedzenia/zwiedzania?
Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi
tak
nie
* 8. Czy w opinii Pana/Pani dostrzegalne są zmiany zachodzące na Pradze Północ ?
tak
nie
nie mam zdania
* 9. Co warto wprowadzić na Pradze Północ ?
Proszę zaznaczyć max. 3 odpowiedzi
poprawa komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami
motywowanie młodych ludzi do edukacji, pracy, rozwoju osobistego
zwiększenie zajęć pozaszkolnych dla młodzieży
pracę z ludźmi zapobiegającą pojawianiu się wśród nich uczucia bezsilności, apatii
rozwijanie postaw otwartych na różnorodność, alternatywne style życia i odmienne sposoby myślenia
zwiększenie monitorowania jakości działań przeprowadzanych na terenie dzielnicy
* 10. W Pana/Pani odczuciu na Pradze brakuje:
Proszę zaznaczyć max.3 odpowiedzi
bezpiecznych i odpowiednio zaprojektowanych terenów zielonych (np. placów, parków, podwórzy, itp.)
przestrzeni, która jest przyjazna użytkownikom
ławek, oświetlenia ulic
miejsc służących integracji lokalnych mieszkańców
uwagi i troski o przestrzeń publiczną, ze strony mieszkańców
wsparcia zanikających profesji, np. rzemieślników
promowania dzielnicy w celu przyciągnięcia turystów i gości
* 11. Jakimi czynnikami wg Pana/Pani wyróżnia się Praga na tle innych dzielnic ?
Proszę o zaznaczenie max. 3 odpowiedzi
intrygująca, oryginalna, niepowtarzalna
posiada dobrze rozwinięty system transportu (autobusy, tramwaje)
wspiera lokalne inicjatywy
tętni życiem zarówno w dzień jak i w nocy
posiada zachowaną przedwojenną zabudowę
posiada liczne zabytki kultury przemysłowej
posiada liczne kapliczki znajdujące się wewnątrz podwórek
przyciąga ludzi pragnących prowadzić odmienny tryb życia, artystyczny i alternatywny
* 12. Który z poniżej wymienionych obiektów odwiedzał/a Pan/Pani na przestrzeni kilku
lat?
Proszę o zaznaczenie max. 3 odpowiedzi
Stadion Narodowy
druga linia metra
Centrum handlowe Wileńska
Hostele
Galerie
Fabryka Trzciny
Kino Praha
Park Praski
ZOO
* 13. Skąd czerpie Pan/Pani informacje o zmianach zachodzących na Pradze Północ?
Proszę o zaznaczenie max 2 odpowiedzi
Internet
Prasa
Urząd dzielnicy
Radio
Telewizja
Znajomi
Portale społecznościowe
* 14. Czy po przeprowadzonych zmianach i ciągłym rozwoju, zdecydowałaby się Pani/zdecydowałby się Pan zamieszkać
na Pradze?
tak
nie
nigdy
może za parę lat
obecnie mieszkam
* 15. Płeć
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
kobieta
mężczyzna
* 16. Wiek
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
20-30 lat
31-40 lat
41-50 lat
powyżej 50 lat
* 17. Miejsca zamieszkania
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
prawa strona Wisły
lewa strona Wisły


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .