Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ankieta badawcza w zakresie controllingu

CONTROLLING - zintegrowany system planowania i kontroli, mający na celu wspieranie kierownictwa w podejmowaniu racjonalnych decyzji, służących realizacji założonych celów, wykrywaniu oraz eliminowaniu zagrożeń, utrudniających długotrwałą egzystencję przedsiębiorstwa na rynku.

Niniejsza ankieta bada stopień wykorzystania narzędzi controllingowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w procesach wspierających rozwój oraz przyczyniających się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Ankieta składa się z 18 pytań o charakterze zamkniętym, z polami wielokrotnego wyboru. Na końcu formularza znajduje się metryczka. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w ankiecie. Wszystkie dane w niej zawarte zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych i nie będą udostępnione osobom trzecim.
I. Rozwiązania organizacyjne controllingu


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .