Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Badanie ankietowe stanowi element projektu „Rola organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w polskiej polityce zagranicznej na obszarach objętych małym ruchem granicznym z obwodem kaliningradzkim” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”. Badanie jest w pełni anonimowe i uzyskane w nim informacje zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb projektu

Cześć dla reprezentantów organizacji pozarządowych

1. Państwa organizacja działa na obszarze objętym Małym Ruchem Granicznym z obwodem kaliningradzkim. Czy w ciągu ostatniego miesiąca zaobserwował/a Pani/i przyjezdnych z obwodu kaliningradzkiego w swoim miejscu zamieszkania?
Tak, bardzo wielu
Tak, niewielu
Nie
2. Jak Pan/i sądzi, w jakim przede wszystkim celu mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego korzystają z MRG?
3. Jakie znaczenie Pana/i zdaniem MGR ma dla obszarów Polski nim objętych?
Bardzo korzystne
Korzystne
Ani korzystne, ani niekorzystne
Niekorzystne
Bardzo niekorzystne
4. Jakie, Pana/i zdaniem są główne korzyści MGR?
5. Jakie, Pana/i zdaniem są główne niekorzystne zjawiska związane z MGR?
6. Czy Państwa organizacja pozarządowa prowadzi współpracę transgraniczną z organizacjami pozarządowymi z obwodu kaliningradzkiego?
Tak
Nie
7. Jaki charakter ma współpraca Państwa organizacji z organizacjami pozarządowymi z obwodu kaliningradzkiego?
Nieregularny
Stały
8. Z czyjej inicjatywy współpraca została zapoczątkowana?
Państwa organizacji
Partnera z obwodu kaliningradzkiego
Oddolne zainteresowanie ze strony najbliższej społeczności
9. Jakie są główne formy współpracy Państwa organizacji z organizacjami pozarządowymi z obwodu kaliningradzkiego?
(proszę wskazać wszystkie odpowiedzi, które dotyczą Państwa organizacji)
Realizacja projektów własnych, do których zapraszane są organizacje z obwodu kaliningradzkiego
Udział w projektach realizowanych przez organizacje z obwodu kaliningradzkiego
Realizacja projektów partnerskich w których obie strony uczestniczą w równym stopniu
Kontakty w ramach projektów , spotkań, konferencji organizowanych przez inne podmioty (np.samorządy)
10. Proszę wskazać dziedziny współpracy z organizacjami pozarządowymi z obwodu kaliningradzkiego
(proszę wskazać wszystkie odpowiedzi, które dotyczą Państwa organizacji)
Edukacja
Nauka (badania naukowe, konferencje)
Kultura
Sport
Turystyka
Wymiana młodzieży
Ochrona środowiska
Problematyka osób starszych
Problematyka zdrowotna
Rozwój lokalny
Rynek pracy
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Zagadnienia polityki społecznej, opieka społeczna


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .