Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Badanie ankietowe stanowi element projektu „Rola organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w polskiej polityce zagranicznej na obszarach objętych małym ruchem granicznym z obwodem kaliningradzkim” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”. Badanie jest w pełni anonimowe i uzyskane w nim informacje zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb projektu

Cześć dla reprezentantów samorządów

1. Powiat leży na obszarze objętym Małym Ruchem Granicznym z obwodem kaliningradzkim.
W jakim przede wszystkim celu mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego korzystają z MRG?
2. W jakim przede wszystkim celu mieszkańcy powiatu korzystają z MRG?
3. Jaki wpływ wg Pana/i ma MGR dla Waszego powiatu?
Bardzo korzystny
Korzystny
Ani korzystny, ani niekorzystny
Niekorzystny
Bardzo niekorzystny
4. Jakie, Pana/i zdaniem są główne korzyści z MGR ?
5. Jakie, Pana/i zdaniem są główne niekorzystne zjawiska związane z MGR ?
6. Czy władze powiatowe prowadzą współpracę transgraniczną z obwodem kaliningradzkim?
1.Tak
2.Nie (proszę ominąć pytania nr 7-14)
7. Jaki charakter ma ta współpraca?
Nieregularny
Stały
8. Z czyjej inicjatywy współpraca została zapoczątkowana?
Władz powiatu
Partnera z obwodu kaliningradzkiego
9. Jak określił/a/by Pan/i obecny stan tej współpracy?
Rozwija się aktywnie
Pozostaje na tym samym poziomie od lat
W ostatnim okresie osłabła
10. Jakie są główne formy współpracy z obwodem kaliningradzkim?
Realizacja projektów własnych, do których zapraszani są partnerzy z obwodu kaliningradzkiego
Udział w projektach realizowanych przez partnerów z obwodu kaliningradzkiego
Realizacja projektów partnerskich w których obie strony uczestniczą w równym stopniu
Kontakty w ramach projektów , spotkań, konferencji organizowanych przez inne podmioty (np.organizacje pozarządowe, przedsiębiorców itp.)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .