Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Firma Fracht

1. Płeć:
Kobieta
Mężczyzna
2. Wiek:
20 - 30 lat
31- 40 lat
41 - 50 lat
51 i więcej
3. Czy jest Pan(i) pracownikiem (pracowniczką) firmy FF Fracht z oddziałem we Wrocławiu ?
tak
nie
4. Od jakiego czas pracuje Pan(i) dla firmy FF Fracht ?
0-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16- 20 lat
5. Jakie stanowisko pracy Pan(i) zajmuje ?
pracownik operacyjny (spedytor, kierowca,pracownik działu księgowości i kadr)
kierownik oddziału
dyrektor
prezes zarządu
właściciel firmy
inne
6. Jak długo pracuje Pan(i) na danym stanowisku ?
0-5 lat
6-10 lat
11-15 lat
16-20 lat
20 lat i więcej
7. Jakie stosunki łączą Pana( ią) z innymi pracownikami na tym samym szczeblu kariery ?
pozytywne
negatywne
neutralne
8. Jakie relacje łączą Pana (ią) z pracownikami o niższym szczeblu kariery ?
pozytywne
negatywne
neutralne
9. Jakie relacje łączą Pana (ią) z pracownikami o wyższym szczeblu kariery?
pozytywne
negatywne
neutralne
10. Czy w firmie FF Fracht panują określone zasady, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy?
tak
nie
11. Jeżeli istnieje, to jak brzmi główna zasada firmy?
12. Jakie cechy charakteryzują firmę FF Fracht we Wrocławiu ?
rzetelność
jakość
profesjonalizm
terminowość
innowacyjność
brak kompetencji
nieterminowość
13. Czy wartości reprezentowane przez firmę odpowiadają wartościom pracowników?
tak
nie
nie wiem


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .