Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Teatr Tańca Actus Animi, a czas wolny dzieci i młodzieży

1. Które z form spędzania czasu wolnego przez dzieci cenicie Państwo najbardziej?
Uzasadnij odpowiedź.
aktywne
bierne
artystyczne
2. Czym się Państwo kierowali zapisując dziecko do Teatru Tańca Actus Animi?
3. Czy dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach?
4. Jakie zauważyli Państwo zmiany w zachowaniu/rozwoju dziecka, odkąd uczestniczy ono w zajęciach tanecznych?
5. Czy to, że dziecko należy do Teatru Tańca Actus Animi, jest dla Państwa w jakiś sposób uciążliwe? Jeśli tak, dlaczego?
6. Jak oceniacie Państwo kompetencje instruktora?
7. Co myślą Państwo na temat zajęć artystycznych Teatru Tańca oraz sposobie ich prowadzenia?
8. Jak według Państwa przebiega współpraca w zakresie organizacji zajęć tanecznych?
9. Czy zmieniliby Państwo coś w organizacji zajęć zespołu Actus Animi?
10. W jakim stopniu zajęcia z animacji kultury zapobiegają niewłaściwym formom spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży?
Uzasadnij odpowiedź.
niewielkim
znacznym
dużym
11. Czy uważają Państwo, że dobrym pomysłem było zapisanie swojego dziecka do Teatru Tańca Actus Animi?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .